2006-02-10 14:26:45

Bažnyčia Indijoje - švietimo pionierė


Bažnyčia Indijoje buvo švietimo pionierė, įveikusi tai, ko kiti neįstengė. Indijos čiabuvis kardinolas ir episkopato pirmininkas Telesphore Toppo šiais žodžiais antradienį Bangalorės Šv. Petro kunigų seminarijoje atidarė 27 Indijos vyskupų plenarinę asamblėją. Asamblėjos pagrindinė tema yra skirta būtent švietimui: “Katalikiškas švietimas ir Bažnyčios rūpestis visuomenės atstumtaisiais”. Asamblėjos darbuose dalyvauja 160 vyskupų, atstovaujančių trims katalikiškiems ritams: lotynų, sirų malabrų ir sirų malankarų. Asamblėjos dalyvius pasveikino Apaštališkasis Nuncijus Indijoje, arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.

Bažnyčia visuomet buvo ypatingai jautri švietimo klausimams ir dėl šios priežasties jai rūpi valdančiųjų ir visų šia sritimi interesuotų asmenų dėmesį kreipti į krašto plėtros ir pažangos ugdymo uždavinius, - kalbėjo į dvimetę asamblėją susirinkusiems vyskupams kardinolas. Švietimas, - teigė kardinolas Telesphore Toppo,- gali keisti žmones ir visuomenes ir daryti jas sugyvenamesnes. Todėl asamblėja yra skirta įvertinti šiuolaikinę Indijos švietimo sistemą tam, kad būtų galima suprasti kaip ją pagerinti ir kad būtų galima parengti projektą, skirtą visuomenės atstumtųjų švietimui.

Apaštališkasis Nuncijus, kuris pa sakė Asamblėjos atidarymo Mišių homiliją ir atskirai sveikinimo kalbą kalbėjo apie Bažnyčios Indijoje laukiančių naujų uždavinių švietimo srityje. Švietimas, -sakė Apaštališkasis Nuncijus Indijoje, arkivyskupas Pedro Lopez Quintana yra galingas įrankis, įgalinantis Bažnyčią skelbti Gerąją Naujieną vargdieniams. Pasak Nuncijaus, Bažnyčios rūpestį visuomenės atstumtaisiais Indijos ganytojai turėtų įvertinti plačiau nei vien rūpesčiu jų švietimu. Kita Nuncijaus paleista tema buvo dėl Indijos tautinės, religinės ir kultūrinės įvairovės. Pasak Nuncijaus, Bažnyčios dialogas su religijomis turėtų išsklaidyti klaidingą įsitikinimą, jog krikščionybė yra ne vietinė religija. Toks dialogas susidurs su kliūtimis, bet jo reikia, kad Bažnyčia liktų ištikima Kristaus pavestam siuntimui skelbti Evangeliją tautoms. Vyskupų sprendimai, -sakė Apaštališkasis Nuncijus Indijoje, gali nulemti tautos ir šalies ateitį.

Indijos episkopato 210 vyskupų iš 157 vyskupijų sudaro trečią didžiausią vyskupų konferenciją pasaulyje po Brazilijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Vyskupų 27 plenarinėje asamblėjoje dalyvauja 25 Indijos vienuolijų atstovai. Indijos vyskupų asamblėjos darbai tęsis iki vasario 15 dienos. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.