2006-02-09 16:58:50

Netrukus prasidės Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinė asamblėja


Už kelių dienų prasidės Pasaulinės Bažnyčių tarybos, kartais dar vadinamos „Ekumenine Bažnyčių taryba“, generalinė asamblėja. Ji tęsis nuo vasario 14 iki vasario 23 dienos ir vyks Brazilijos mieste Porto Alegre. Suvažiavime dalyvaus apie 700 delegacijų, o dalyvių skaičius sieks 3000. Tokia asamblėja rengiama kas septynerius metus ir ji yra svarbiausia Pasaulinės Bažnyčių tarybos valdymo institucija.

Suvažiavime dalyvaus taip pat ir katalikų Bažnyčios 18 asmenų delegacija, vadovaujama vyskupo Brian Farrell, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sekretoriaus. Į delegacijos sudėtį įtraukti Romos Kurijos, vyskupų konferencijų, pasauliečių judėjimų atstovai. Numatyta, kad iškilmingame generalinės asamblėjos atidaryme dalyvaus Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, kardinolas Walter Kasper, kuris visiems dalyviams perskaitys popiežiaus Benedikto XVI pasveikinimo laišką.

Pasaulinė Bažnyčių taryba vienija apie 340 pasaulio krikščioniškų Bažnyčių, denominacijų, bendruomenių esančių visuose žemynuose. Nors katalikų Bažnyčia nėra Pasaulinės Bažnyčių tarybos tikroji narė, bet kadangi pastarosios organizacijos tikslas yra krikščionių vienybė, ji katalikų Bažnyčiai yra svarbus ekumeninio dialogo dalyvis. Oficialiai šis dialogas prasidėjo vykstant II Vatikano Susirinkimui, kuriame nuolatos dalyvavo 2 Pasaulinės Bažnyčių tarybos stebėtojai. 1965 metais buvo įkurta „Bendro darbo grupė“, atliekanti pagrindinio abipusių kontaktų, bendradarbiavimo ir veiklos koordinacijos kanalo funkcijas. Atitinkamos Šventojo Sosto institucijos taip pat bendradarbiauja su Pasaulinės Bažnyčių tarybos „Tikėjimo ir konstitucijos“ departamentu, kuris rūpinasi krikščionių vienybe vystant doktrininį dialogą. Šiuo požiūriu katalikų Bažnyčiai ypač rūpi ekleziologijos, doktrinos apie Bažnyčios prigimtį ir tikslą, gilinimas. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.