2006-02-08 16:50:41

Kardinolas Barragan Adelaidėje


Popiežiškosios sveikatos sielovados tarybos pirmininkas kardinolas Lozano Barragan, jau nuvyko į Australiją, į Adelaidės miestą. Ankstesnėse mūsų laidose jau minėjome, jog Adelaidėje vyks XIV Pasaulinės ligonių dienos minėjimas. Ypatingas dėmesys šiais metais bus skiriamas psichikos ligomis sergančių žmonių ir jų artimųjų problemoms. Šventasis Tėvas, pats negalėdamas dalyvauti renginyje, ten ypatingojo popiežiškojo pasiuntinio teisėmis pasiuntė kardinolą Barragan.

Trečiadienį Popiežiškosios sveikatos tarybos pirmininkas aplankė Kalvarijos sveikatos centrą Adelaidėje, o oficiali Pasaulinės ligonių dienos programa tęsis nuo ketvirtadienio iki šeštadienio. Visa ketvirtadienio diena skirta konferencijoms, kurių bendra tema yra „Psichinė sveikata ir žmogaus orumas“. Penktadienį dirbantieji su psichinių sutrikimų turinčiais žmonėmis ir jų artimaisiais, šeimomis aptars šiame kontekste iškylančias sielovadas problemas, dalinsis savo sukaupta patirtimi. Pasaulinės ligonių dienos minėjimą vainikuos iškilmingos Mišios, kurios šeštadienio ryte bus aukojamos Adelaidės Šv. Pranciškaus Ksavero katedroje. Joms vadovaus popiežiškasis pasiuntinys kardinolas Barragan ir Adelaidės arkivyskupas Philip Wilson, dalyvaus Adelaidėje besisvečiuojantys vyskupai ir kunigai iš Europos, Azijos, Okeanijos ir Australijos.

Šeštadienį taip pat ir Romoje, šv. Petro Bazilikoje, bus aukojamos šv. Mišios už ligonius. Joms vadovaus popiežiaus vikaras Romos miestui kardinolas Camillo Ruini. Po Mišių jos dalyvius pasveikins popiežius Benediktas XVI. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.