2006-02-07 17:27:01

Popiežius susitiko su Kinšasos Kongo vyskupais.


Pirmadienio rytą popiežius Benediktas XVI susitiko su grupe Kongo Demokratinės Respublikos, buvusio Zairo, vyskupų, baigiančių vizitą Ad Limina.
Pasaulis teneužmiršta Afrikos, o Bažnyčia visose Afrikos šalyse, kur tik gali, tebūna taikos ir teisingumo pranašė. Tai ypač svarbu tokioms šalims, kaip Kongo Demokratinė Respublika, kuri neseniai išėjo iš paties liūdniausio ir skaudžiausio savo istorijos laikotarpio. Karas Afrikos Didžiųjų ežerų regione nusinešė milijonų žmonių gyvybes. Šioms šalims šiandien būtinai reikia ir tarptautinės pagalbos, ir pačių šalies gyventojų tvirto apsisprendimo taikoje kurti savo ateitį.
Didesnė dalis vyskupams sakytos popie˛iaus kalbos skirta pačios Bažnyčios vidaus gyvenimui. Eucharistija ir Susitaikinimo sakramentas tetampa kuo dažniau naudojamomis priemonėmis katalikų Bažnyčiai priklausančios šalies visuomenės dalies santarvei ugdyti,- ragino popiežius. Laiške paminėta taip pat šalies vyskupų pareiga ginti neišardoma santuoka paremtos krikščioniškos šeimos orumą, rūpintis skurdžiausiai gyvenančiais žmonėmis, Aids liga sergančiaisiais. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.