2006-02-06 16:02:21

Arkivyskupas Fitzgerald apie islamą įžeidžiančias karikatūras


Vis dar nesiliauja islamo išpažinėjų protestai prieš Danijos, o vėliau ir kitų Europos šalių laikraščių publikuotas karikatūras, pašiepiančiais pranašą Mahometą ir įžeidžiančias musulmonų religinius jausmus. Damaske ir Beirute protesto akcijos virto nekontroliuojamomis riaušėmis, buvo užpultos Danijos ir kitų šalių ambasados. Daugelyje mitingų buvo deginamos ir mindomos Danijos vėliavos, įtūžusi minia grasino kerštu.

Islamo išpažinėjus įžeidžiančių karikatūrų publikavimą ir musulmonų reakcijas, pirmadienį Vatikano radijui duotame interviu komentavo Popiežiškosios religijų dialogo tarybos pirmininkas arkivyskupas Michael Fitzgerald, tai yra Šventojo Sosto dikasterijos, atsakingos už katalikų Bažnyčios santykius su kitomis tikybomis vadovas.

Pasak arkivyskupo Fitzgeraldo, šių demonstracijų mastai liudija, kaip labai tos publikacijos įžeidė musulmonų jausmus. Neturime menkinti meilės ir pagarbos, kurios musulmonai kupini savo pranašui Mohametui,- sakė arkivyskupas. Jiems tai labai svarbu ir mums nevalia iš to šaipytis. Antra vertus, pasak arkivyskupo Fitzgeraldo, pastarųjų dienų įvykiai, protesto demonstracijos, tam tikra prasme liudija apie dabartinio pasaulio globalizavimo lygį. Pastariesiems nepagarbių publikacijų faktams paaiškėjus vienoje šalyje, tuoj pat apie juos sužinojo visas pasaulis. Dėl to ir reakcijų apimtis yra pasaulinė.

Popiežiškosios religijų dialogo tarybos pirmininkas sakė, kad nereikėtų šiuose faktuose įžvelgti kažkokio esminio skirtumo tarp musulmonų ir krikščionių civilizacijų ar juo labiau krikščionių ir musulmonų pasaulių sankirčio. Juk negalima tradiciškai krikščioniškoje Europoje įvykusio nepagarbaus elgesio fakto tapatinti su visų krikščionių požiūriu, juo labiau, kad ir tie vadinamamieji krikščioniškojo pasaulio gyventojai šiuo atveju pasielgė nekrikščioniškai.

Į klausimą ar pastaruosius incidentus galima sieti su nemažą susirūpinimą pastaruoju metu sukėlusiais Irano prezidento pareiškimais ar su Palestinos rinkimais, kuriuos laimėjo radikalioji Hamas grupuotė, arkivyskupas Fitzgerald atsakė, jog pastarosios musulmonų pasaulio reakcijos į įžeidimus neturėtų būti kildinamos iš bendros politinės situacijos. Prisiminkime žymiai ankstesnį faktą: kai Rushdie publikavo savo knygą, reakcijos irgi buvo gana stiprios visame musulmonų pasaulyje, tad nemanau, kad reakcija į karikatūrų publikavimą turėtų būti siejama su dabartine politine situacija. Nematau tiesioginio ryšio tarp tų dviejų dalykų,- sakė arkivyskupas.

Žinome, kad panašių nepagarbaus elgesio atvejų, įžeidžiančių publikacijų neretai pasitaiko nukreiptų ir prieš krikščionybę. Tai tiesa, kad kartais įžeidžiama ir krikščionybė, ir kad krikščionys irgi protestuoja prieš tyčiojimąsi iš savo religijos. Vis dėlto krikščionys į įžeidimus reaguoja laikydamiesi įprastinių ir priimtinų protesto taisyklių. Protestai niekada nebūna smurtingi. Reikalaujama sustabdyti nepagarbių leidinių platinimą ar pašalinti religinius jausmus įžeidžiančias laidas iš televizijos programų tvarkaraščio. Protestuojama naudojant įstatymų numatytas priemones ir niekada nesiimama smurto. Tad matydami tokį skirtumą, tarp to kaip į įžeidimus reaguoja musulmonai ir kaip į panašius įžeidimus reaguoja krikščionys, neturėtume per daug sureikšminti paties reakcijų skirtingumo, bet turėtume būti atidesni musulmonams, turėtume bandyti geriau suprasti jų jautrumą, o paskui taip pat kalbėtis su jais ir apie žodžio ir spaudos laisvę, apie leistinas žodžio laisvės ribas. Savo ruožtu turėtume taip pat bandyti įtikinti mūsų šalių žiniasklaidą, kad ji būtų pagarbesnė tikinčiųjų religiniams jausmams ir priminti jos atsakomybę u˛ didesnio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo kūrimą. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.