2006-02-02 18:58:41

Šventosios Žemės krikščionių vadovų pareiškimas dėl Palestinos rinkimų


Prieš savaitę vykusių rinkimų Palestiniečių savivaldos teritorijoje rezultatus pastarosiomis dienomis labai plačiai komentavo viso pasaulio politikai ir žiniasklaida. Jei pats rinkimų proceso demokratiškumas visų komentuojamas kaip labai pozityvus ženklas, tai ekstremistinės Hamas grupuotės laimėjimas nemenkai sutrikdė Artimųjų Rytų taikos proceso rėmėjus ir stebėtojus.

Dabar, kai po rinkimų praėjo jau kelios dienos, oficialų pareiškimą paskelbė visų Šventosios Žemės krikščioniškų bendruomenių vadovai. Dabartinė Izraelio valstybė ir būsimoji Palestinos valstybė krikščionims yra ta pati šventa Jėzaus gimtoji žemė. Nors šių dviejų valstybių dauguma yra islamo ir judaizmo išpažinėjai, tačiau abiejose neseniai Izraelio pastatytos saugumo sienos pusėse gyvena ir krikščionys. Vieni jų priklauso Izraelio valstybei, kiti tapatinasi su palestiniečių tautos siekiais, bet nepaisant politinių ar etninių skirtumų, visi yra Kristaus sekėjai ir krikščionybės istorinio palikimo saugotojai Šventojoje Žemėje.

Visų Šventosios Žemės krikščioniškų Bažnyčių patriarchų ir vyskupų pasirašytame pareiškime pirmiausia reiškiamas pasitenkinimas, kad palestiniečių tauta galėjo laisvais ir demokratiškai rinkimais pareikšti savo valią. Pareiškime nė kiek nekvestionuojami rinkimų rezultatai, o netgi sveikinama juos laimėjusi politinė grupė. Vis dėlto pareiškime neslepiama, kad rezultatai daugeliui žmonių kelia susirūpinimą ar netgi baimę. Į tai,- rašoma pareiškime,- mes atsakome Jėzaus Kristaus žodžiais: „Tenebūkštauja jūsų širdis ir teneliūdi. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę“. Mes meldžiamės,- rašo krikščionių vadovai,- už tuos, kurie vadovaus šaliai dabartiniu sunkiu metu. Esame pasiruošę paremti visus, kas sieks palestiniečių tautos gerovės, kas vadovausis teisingumu ir taika, kas neis smurto keliu, nei šalies viduje, nei santykiuose su užsieniu, kas gerbs religijos laisvę, ypač socialinio veikimo ir švietimo srityse. Į Hamas partijos vadovus Šventosios Žemės krikščionių vadovai kreipiasi Kristaus Kalno pamokslo palaiminimų žodžiais. Pareiškime cituojama visa Evangelijos pagal Matą ištrauka su Kristaus palaiminimais, pradedant žodžiais „palaiminti dvasingi vargdieniai“ ir baigiant „palaiminti taikdariai“.

Pareiškimą pasirašė graikų ortodoksų, lotynų, armėnų, koptų, sirų ortodoksų, etiopų ortodoksų ir maronitų patriarchai; graikų katalikų, sirų katalikų, armėnų katalikų, episkopalų ir liuteronų vyskupai, o taip pat pranciškonų Šventosios Žemės kustodijos vadovas. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.