2006-01-28 18:54:02

Pāvesta apustuliskā darba diena 28. janvārī


Sestdien pāvests pieņēma audiencē Grieķijas prezidentu Karolos Papoulias ar kundzi un pavadītājiem.
 
Svētais tēvs nominēja Pontifikālā nama teologu, dominikāņu tēvu Vojcehu Giertihu par Ticības mācības kongregācijas konsultantu.
 
28. janvārī Benedikts XVI iesvētīja Romas tribunāla Rota Romana jauno darba gadu. Uzrunājot tribunāla locekļus, viņš ieteica izmantot sava priekšgājēja, pāvesta Jāņa Pāvila II instrukciju Dignitas conubii, kā arī pēdējās Bīskapu sinodes norādījumus ikreiz, kad ir jāsaskaras ar laulību anulēšanas gadījumiem. Benedikts XVI atgādināja, ka no ekleziālā sprieduma ir atkarīgs, vai ticīgie varēs pieņemt Svēto komūniju vai ne. Šādu ticīgo, kas gaida sprieduma pasludināšanu, pasaulē ir ne mazums.
 
Pāvests norādīja, ka laulības anulēšanas kanoniskais process ir kalpošana patiesībai. Tā mērķis nav nedz sarežģīt laulāto dzīvi, nedz pārtraukt nesaskaņas, bet likt uzvarēt patiesībai. Taču patiesība, kas tiek meklēta laulības anulēšanas procesos, nav abstrakta. Tā ir patiesība, kas veido katra ticīgā cilvēcisko un kristīgo ceļu. Tāpēc ir svarīgi, lai laulības spriedums tiktu izteikts laicīgi.
 
All the contents on this site are copyrighted ©.