2006-01-27 13:42:52

Benedikts XVI: "Darbs ir cilvēka dēļ"


Svētais tēvs tikās ar Itālijas Kristīgās strādnieku apvienības (ACLI) vadītājiem. Viņš pateicās apvienības prezidentam Luidži Bobba, kā arī bīskapiem un priesteriem, kas garīgi rūpējas par darba cilvēkiem. Apvienību nodibināja pāvests Pijs XII, lai stiprinātu katoļu klātbūtni darba pasaulē. Desmit gadus vēlāk, 1955. gada 1. maijā, pāvests ieviesa svētā Jāzepa strādnieku aizbildņa liturģiskos svētkus, atgādinot, ka darbs ir arī ceļš uz svētumu. Caur saviem ikdienas pienākumiem cilvēks svētdara sevi un pasauli. Darbā viņš īsteno un piepilda daļu no spējām, kas piemīt viņa dabai. Savu pamatvērtību darbs rod pašā cilvēkā – šī darba autorā, kā arī personā, kurai šis darbs paredzēts. Darbs ir cilvēka dēļ, bet nevis cilvēks – darba dēļ – citējot Jāņa Pāvila II encikliku Laborem exercens, teica Benedikts XVI.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.