2006-01-26 14:24:41

Noslēdzās Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību


Ekumēmisma būtība ir cilvēka sirds atgriešanās, lai aizvien vairāk dzīvotu saskaņā ar Evaņģēlija garu – teica pāvests. Benedikts XVI vakar svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā skaitīja vesperes. Šajā dienā noslēdzās Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Liturģijā piedalījās citu reliģiju un ekleziālo kopienu vadītāji. Viņu klātbūtnē Svētais tēvs novēlēja Dievam savu Baznīcas Augstā gana kalpošanu, lūdzot, lai tā veicinātu brālīgo komūniju visu Kristus mācekļu starpā.

„Jā, dārgie brāļi un māsas, kristiešu pienākums Eiropā un citās valstīs ir būt par gaismu pasaulē – teica pāvests. Lai Dievs palīdz mums pēc iespējas ātrāk sasniegt ilgoto Baznīcas vienību. Tā veicinās evaņģelizāciju. Vienotība ir mūsu kopīgā misija. Tas ir priekšnoteikums, lai Kristus gaisma apgaismotu visas pasaules malas, lai tā atgrieztos un saņemtu pestīšanu. Vēl ir tāls ceļš mūsu priekšā! Taču nezaudēsim drosmi, vēl vairāk, ar atjaunotu degsmi kopīgi turpināsim šo ceļu”.

Pāvests atgādināja, ka vienotības veidošanai visu Kristus mācekļu starpā jānotiek fundamentālās patiesības gaismā: Dievs ir mīlestība. Tieši tai viņš ir veltījis arī savu pirmo encikliku „Deus caritas est”. Mīlestība ir ‘pilnības saite’. Pārdabiskā mīlestība nostiprina mūsu cilvēcisko spēju mīlēt un to attīra, tādējādi paaugstinot šo spēju līdz dievišķās mīlestības pārdabiskajai pilnībai.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.