2006-01-26 14:18:35

Ceļā uz III Eiropas ekumēnisko asambleju


Benedikts XVI pieņēma audiencē Eiropas ekumēnisko Baznīcu, kopienu un organizāciju pārstāvjus, kuri vakar svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā piedalījās kopīgā liturģijā. Pāvests atgādināja, ka ir noslēgusies Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Viņu vizīte Romā ir pirmais posms ceļā uz ekumēnisko tikšanos, kas notiks 2007. gadā Sibiu, Rumānijā.

„Jūs apmeklējāt apustuļu Pētera un Pāvila kapus, un tas ir ļoti nozīmīgi, jo viņi pirmie sludināja Evaņģēliju – teica pāvests. Mēs – kristieši – esam aicināti to sludināt mūsdienu Eiropā. Lai Evaņģēlija sludināšana būtu ticamāka, mums drosmīgi un neatlaidīgi jāmeklē jauni veidi, lai panāktu vienotību. Jūsu svētceļojuma devīze ir: „Kristus gaisma apgaismo visus. Atjaunošanās un vienības cerība Eiropā”. Tā ir mūsu darbības galvenā prioritāte: aktīvi darboties, lai Kristus gaisma atspīd un apgaismo Eiropas kontinenta ceļu jaunajā tūkstošgadē”.

Pāvests uzsvēra, ka ir nepieciešams atklāt savas kristīgās saknes un kultūras bagāto mantojumu. Kristus mācekļu uzdevums ir palīdzēt Eiropai apzināties savu lielo atbildību par Baznīcas vienību. Tas attiecas uz visiem kristiešiem – teica Svētais tēvs. Pēc Berlīnes mūra krišanas, kas šķīra Austrumu un Rietumu valstis, šodien ir vieglāk tikties vienai ar otru; tā ir arī iespēja savstarpēji iepazīties un apmainīties dāvanām. Taču tajā pašā laikā mums jābūt vienotiem, lai pārvarētu mūsdienu izaicinājumus.

„Pieredze liecina, ka patiess un brālīgs dialogs stiprina uzticību, mazina bailes un aizspriedumus, palīdz atrisināt grūtības un veicina mierīgu konfrontāciju” - tiekoties ar ekumēniskās delegācijas pārstāvjiem, teica Benedikts XVI.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.