2006-01-25 15:53:07

Vispārējā audience: kristiešu vienotība, pirmā enciklika un lūgšana


Šodien noslēdzās Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, kuras laikā pārdomājām par nepieciešamību lūgties, lai sasniegtu pilnīgu vienotību visu Kristus mācekļu starpā – teica Benedikts XVI. Vispārējā audiencē, kas notika Pāvila VI zālē, piedalījās vairāki simti svētceļnieku no dažādām Eiropas valstīm. Katehēzi pāvests veltīja pārdomām par karaļa lūgšanu, kas ietverta 143. psalmā. „Svaidītais” un „konsekrētais” Jēzus vēlas lai „visi būtu vienoti”. Minētais psalms ir pateicības dziesma Kungam, kas vada un sargā savu tautu. „Svētīga tauta, kurai tā veicas, svētīga tauta, kuras Dievs ir Kungs”.

Svētais tēvs uzsvēra, ka psalmā liela uzmanība veltīta ģimenei, kas pamatojas uz paaudžu vitalitāti. Bērni ir nākotnes cerība. ‘Dēli ir kā augoši stādi savā jaunībā un meitas kā stūra kolonas, izcirstas līdzīgi kā svētnīcas balstiem’. Psalma autors tālāk norāda uz ģimenes ekonomiskajiem apstākļiem, auglīgajiem tīrumiem, bagāto ražu un lielajiem ganāmpulkiem. Taču pāri visam ir miers un drošība. Pilsētas ielās netiek laupīts un tajās nav dzirdami vaidi.

Pāvests skaidroja, ka esam aicināti veidot harmoniju un mieru, un nedrīkstam pieļaut, ka to iznīcina naids, vardarbība un kari. Apceri par 143 psalmu Svētais tēvs atkārtoja franču, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodās. Atgādinājis, ka šodien tika publicēta enciklika „Dievs ir mīlestība”, pāvests vēlēja, lai tā stiprina mūsu ticību, palīdz aizvien vairāk mīlēt Dievu un tuvāko. Tikšanās beigās viņš apsveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, mudinot visus dzīvot saskaņā ar kristīgo aicinājumu.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.