2006-01-25 15:47:52

Vatikānā publicēta pāvesta enciklika "Deus Caritas est"


„Dievs ir mīlestība, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā”. Ar šiem vārdiem sākas pāvesta Benedikta XVI enciklika par kristīgo mīlestību. Kristīgais vēstījums par Dievu, kas ir Mīlestība, ir ārkārtīgi nozīmīgs mūsdienu pasaulē, kur Dieva vārdā nereti tiek veikta vardarbība un uzliesmo naids. Enciklikā pāvests norāda uz atšķirību starp erotisku mīlestību un nesavtīgu garīgu mīlestību, kurā cilvēks dāvā sevi otram un otru pieņem kā dāvanu. Enciklikas pirmā daļa veltīta mīlestības dažādiem aspektiem, bet otrā – tuvākmīlestības baušļa praktizēšanai. Kristiešu karitatīvajai darbībai jābūt brīvai no partiju un ideoloģiju ietekmes. Mūsu programmma – labā Samarieša programma – ir sirds, kas redz, saskata otra cilvēka vajadzības un steidzas palīdzēt. Dievs dāvā mīlestību par velti, par velti mums to jādod tālāk.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.