2006-01-23 14:50:19

Padomes "Cor Unum" rīkotā tikšanās Vatikānā


No 23. līdz 24. janvārim Vatikānā norisinās pontifikālās „Cor Unum” padomes rīkotā starptautiskā sanāksme. Pasākumā piedalās 200 dalībnieku: kardināli, bīskapi, valstu vēstnieki, starptautisko institūciju vadītāji, Caritas un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Sanāksmi šorīt atklāja padomes prezidents arhibīskaps Pauls Jozefs Kordes. Uzstājās bijušais Pasaules Bankas prezidents Džeims Volfensons un Caritas Internazionalis prezidents Deniss Vjenots. Referātu nolasīja arī Dublinas arhibīskaps Diarmuids Martins. Viņš runāja par humanitārās palīdzības sniegšanas aspektiem.

Pusdienlaikā sanāksmes dalībniekus uzrunāja pāvests Benedikts XVI. Viņš uzsvēra, ka vārds caritas šodien pamazām zaudē savu īsto nozīmi. Mūsu pienākums ir atgriezt tās pirmatnējo spožumu. Svētais tēvs uzsvēra, ka par to viņš plaši raksta savā pirmajā enciklikā, kas tiks publicēta pēc divām dienām. Dievs, Kristus un mīlestība ir kristīgās ticības pamats. Enciklikā pāvests norāda uz mīlestības diviem aspektiem: erosu – cilvēka ‘jā’ Dieva radītajai miesai un agapi – tuvākmīlestību, kurā cilvēks rūpējas par otru, ir gatavs atvērties jaunas dzīves apvāršņiem. Kristīgā agape jeb nesavtīga mīlestība uz otru cilvēku ir Kristus mīlestības atblāzma - teica pāvests.

23. janvāra pēcpusdienā Vatikāna preses dienesta vadītājs Joahins Navarro Valls prezentēja sešu cilvēku liecības par „tuvākmīlestības pieredzi”. Otrdien, 24. janvārī sanāksme sāksies ar itāliešu režisores Lilianas Kavani uzstāšanos. Viņa ir grāmatas „Francisks no Asīzes” autore. Čikāgas arhibīskaps kardināls Francis Džordže runās par tuvākmīlestības teoloģisko aspektu. Sanāksme noslēgies pulksten 17:00 ar kardināla Rožē Ečegarē celebrētu Svēto Misi svētā Pētera bazilikā. Viņš bija ilggadējs pontifikālās „Cor Unum” padomes prezidents.

Staptautiskās sanāksmes temats saistās ar apustuļa Pāvila vēstules korintiešiem fragmentu, kurā viņš runā par ticību, cerību un mīlestību. Lielākā no tām ir mīlestība. Arhibīskaps Pauls Kordes paskaidroja, ka pēc dažām dienām klajā nāks pāvesta pirmā enciklika „Dievs ir mīlestība”. Tā būs ļoti nozīmīga arī padomes „Cor Unum” darbā, kas bieži tiek saukta par pāvesta karitatīvo padomi – teica arhibīskaps. Piedalīties sanāksmē esam aicinājuši visu karitatīvo centru vadītājus. Tikšanās mērķis ir atklāt pāvesta vēstījuma par mīlestību nozīmi un dot jaunu impulsu šajā darbā – viņš piebilda.

Vatikāna dikastērija vadītājs tieca, ka mūsdienu pasaule ilgojas pēc mīlestības. Baznīcas uzdevums ir atklāt mīlestību, ko Kristus dāvā ikvienam no mums. Enciklika ir zināma veida atbilde uz šīm cilvēces ilgām. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Māte Terēze no Kalkutas, kura mīlestības vēstījumu īstenoja savos ikdienas darbos un lūgšanās. Viņa cilvēcei atklāja Dievu, kas ir Mīlestība.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.