2006-01-23 14:56:56

"Kunga Eņģelis" kopā ar pāvestu: lūgšanu nedēļa un pirmā enciklika


Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību bija Benedikta XVI apceres pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” galvenais temats. Pāvests skaidroja ekumēniskās iniciatīvas vēsturi, atgādinot, ka kopīga lūgšana par vienotību nozīmē sekot Kristus piemēram, kas Pēdējo vakariņu namā aicināja savus mācekļus būt vienotiem.

Mēs apzināmies, cik svarīga ir nepārtraukta lūgšana par kristiešu vienotības žēlastību. Ja to veicam ar ticību, varam būt pārliecināti, ka mūsu lūgšana tiks uzklausīta. Lai gan mēs nezinām kādā veidā un kad tas notiks, jo ne jau no mums tas ir atkarīgs, taču nedrīkstam šaubīties, ka kādu dienu mēs būsim ‘vienoti’ tā kā Jēzus un Tēvs ir vienots Svētajā Garā – teica pāvests.

Benedikts XVI uzsvēra, ka lūgšana par kristiešu vienotību ir ekumēniskās kustības sirds. Arī grūtības, ar kādām nākas saskarties ceļā uz vienotību, palīdz mums garīgi augt, māca būt pacietīgiem un gataviem īstenot tuvākmīlestības bausli. Tikai atgriežoties pie Dieva, kas ir mīlestība, varam vienoties Kristus mistiskajā Miesā.

Vārdi „Dievs ir mīlestība”, kas latīņu valodā nozīmē Deus Caritas est, ir arī manas pirmās enciklikas nosaukums. Tā tiks publicēta trešdien, 25. janvārī, svētā Pāvila atgriešanās svētkos. Priecājos, kas tas sakrīt ar Lūgšanu nedēļas par kriestiešu vienotību noslēgumu. Šajā dienā es došos uz svētā Pāvila ārpus mūriem baziliku, lai tur skaitītu vesperes, kurās piedalīsies arī citu reliģiju un ekleziālo kopienu pārstāvji.

Par šo dienu ekumēnisko noskaņu pāvests runāja arī citās valodās, apsveicot atsevišķas svētceļnieku grupas. „Sirsnīgi sveicu visus poļu ticīgos. Turpinās Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Lai mūsu lūgšana veicina savstarpējo saskaņu, piedošanu un izlīgšanu. Lai Dievs palīdz mums būt vienotiem” – vēlēja Benedikts XVI.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.