2006-01-21 19:56:16

Kristiešu vienībai veltīta tikšanās Bari


Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienību ietvaros 22. janvārī tiek rīkota ekumeniska tikšanās Bari Teoloģijas fakultātē. Aizvadītā gadsimta astoņdesmitajos gados izveidotā katoļu harizmātiskā „Jēzus kopiena”, kas ir šīs tikšanās ierosinātāja, norāda, ka līdz ar Eiropas savienības paplašināšanu, iekļaujot tajā Austrumeiropas valstis, ir nepieciešams attīstīt garīgo bagātību apmaiņu starp Rietumu un Austrumu Baznīcām, lai Eiropas kontinenta Baznīca atkal spētu „elpot ar divām plaušām” un visa Eiropa no jauna atklātu savas kristīgās saknes.


Daudzi ekumeniski novērotāji šobrīd saskata jaunu pavasari kristiešu izlīgšanas un tuvināšanās procesā. Pāvests Benedikts XVI, aizvadītā gada rudenī piedaloties Bari sarīkotajā Itālijas nacionālajā Euharistiskajā kongresā, aicināja atjaunot pilnīgu un redzamu Kristus sekotāju vienību. Svētais tēvs apzinās, ka nepietiek vienīgi ar labiem nodomiem. Sava pontifikāta sākumā viņš ir uzsvēris, ka ir nepieciešami konkrēti žesti, kas skar cilvēku dvēseles un aizkustina apziņas, aicinot uz iekšēju atgriešanos, kas ir katra ekumeniska progresa priekšnoteikums.


Bari pilsētai, kurā šosvētdien notiks ekumeniskā tikšanās, ir arī īpaša ekumeniska loma. Tā ir kā tilts starp Rietumiem un Austrumiem. Šeit atrodas gan Rietumos, gan Austrumos godinātā svētā Nikolaja kaps. 1098. gadā, pāvesta Urbāna II laikā, šeit notika grieķu un latīņu bīskapu sinode. Bari ir pareizticīgo un katoļu svētceļojumu vieta.


All the contents on this site are copyrighted ©.