2006-01-20 14:20:26

Pāvests: šodien ir nepieciešami labi sagatavoti un drosmīgi priesteri


Klemensa zālē Svētais tēvs tikās ar Kapranikas kolēģijas pārstāvjiem. Pāvests atgādināja, ka šī tikšanās norisinās svētās Agneses liturģisko svētku priekšvakarā. Viņa ir Kapranikas kolēģijas debesīgā aizbildne. “Pēc manas ievēlēšanas par pāvestu šī ir mūsu pirmā tikšanās” – teica Benedikts XVI. Viņš apsveica kardinālu Kamillo Ruini, bīskapus, kolēģijas rektoru, profesorus un audzēkņus.

“Dārgie jaunieši, kolēģija ir organizēta tā, lai palīdzētu jums labi sagatavoties pastorālajai misijai” – sacīja pāvests. “Tajā lūgšanas, meditācija un studijas mijas ar aktīvu kopienas dzīvi. Jūsu seminārs, kuram ir sena un bagāta vēsture, ir integrēts Romas diecēzē. Kapranikas kolēģijas uzdevums ir stiprināt attiecības ar Romas bīskapu. Iespēja studēt teoloģiju šajā pilsētā palīdz jums atvērties visparējās Baznīcas vajadzībām. Studiju laikā jūsu galvenais uzdevums ir liecināt un sludināt Evaņģēliju mūsdienu cilvēkiem”.

Lai atbildētu uz mūsdienu sabiedrības radītajiem izaicinājumiem un veiktu evaņģelizācijas darbu, ir nepieciešami labi sagatavoti un drosmīgi priesteri, kuri bez bailēm un ambīcijām sludinātu Kristu un būtu gatavi noliekties pār katru cilvēku, īpaši pār to, kas cieš – teica pāvests. Kapranikas kolēģijas aizbildnes – svētās Agneses dzīves vislielākais dārgums bija Kristus valstība. Viņa mīlēja Kristu līdz pat mocekļa nāvei.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.