2006-01-20 14:26:01

Miris kardināls Taofins


Apustuliskā nunciatūra Jaunzelandē informē, ka trešdien, 19. janvārī, 82 gadu vecumā mūžībā aizgāja kardināls Pio Taofins. Bēru dievkalpojums notiks sestdien, 28. janvārī. Viņa mirstīgās atliekas tiks guldītas Apijas katedrāles kriptā.

Samao - Apijas, Okeānijā, pensionētais arhibīskaps kardināls Pio Taofins dzimis 1923. gada 8. decembrī Falealupo, Savaju salā, iezemiešu ģimenē. Studējis Jaunzeladē, tur arī iestājās Maristu brāļu kongregācijā. Par priesteri iesvētīts 1954. gadā. Pēc četrpadsmit gadiem pāvests Pāvils VI viņu nominēja par Apijas diecēzes bīskapu. Pio Taofins bija pirmais bīskaps šajā kontinentā. 1973. gadā 5. martā pāvests Pāvils VI viņam piešķīra kardināla titulu.

Līdz ar Pio Taofina nāvi Kardinālu kolēģijā ir 178 kardināli, no kuriem 111 ir balsstiesīgi.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.