2006-01-18 12:29:33

"Deus caritas est" - 25 stycznia ogłoszenie encykliki Benedykta XVI


Pierwsza encyklika Benedykta XVI, pod znanym już tytułem „Deus caritas est” – Bóg jest miłością, zostanie ostatecznie opublikowana 25 stycznia, w dniu kończącym Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Papież osobiście to zapowiedział w improwizowanym zakończeniu katechezy na audiencji ogólnej. „Nie jest to bezpośrednio temat ekumeniczny, ale określa szerokie ramy i podstawy ekumenizmu, gdyż miłość Boga i nasza miłość jest warunkiem jedności chrześcijan, warunkiem pokoju na świecie” – stwierdził Benedykt XVI.
Poniżej zamieszczamy redakcyjne tłumaczenie papieskiego omówienia nowej encykliki:


"W encyklice tej chcę ukazać pojęcie miłości w jego różnorodnych wymiarach. W dzisiejszej terminologii miłość często jawi się jako bardzo odległa od tego, co myśli chrześcijanin. Chciałbym jednak ukazać, że chodzi o ten sam „ruch”, który ma wiele wymiarów. Eros – dar miłości między mężczyzną i kobietą pochodzi z tego samego źródła dobroci Stwórcy, co następnie możliwość miłości, która rezygnuje z samego siebie na rzecz drugiego.

Chcę ukazać, że eros przekształca się w agapé w takiej mierze, w jakiej obydwoje naprawdę się kochają, gdy jedno z nich nie szuka już więcej siebie i swej własnej radości, przyjemności, lecz przede wszystkim szuka dobra drugiego. W ten sposób eros przekształca się w miłość na drodze oczyszczenia, pogłębienia; otwiera się później na własną rodzinę, na szerszą rodzinę społeczeństwa, rodzinę Kościoła, rodzinę świata.

Próbuję też ukazać, że najbardziej osobisty akt miłości, płynący od Boga, który sam jest miłością, winien również być aktem eklezjalnym, także organizacyjnie. Jeśli prawdą jest, że Kościół wyraża miłość Bożą, którą Bóg darzy swe ludzkie stworzenia, to musi też być prawdą, że podstawowy akt wiary, który stwarza, jednoczy Kościół i daje nadzieję życia wiecznego. Obecność Boga w świecie tworzy również akt eklezjalny, tzn. Kościół jako taki, jako wspólnota, również w sposób instytucjonalny winien kochać. To, co nazywamy „Caritasem” nie jest tylko organizacją, jak inne instytucje filantropijne, ale potrzebnym wyrazem głębszego aktu osobowej miłości, którą Bóg obudził w naszych sercach. Jest odbiciem tego aktu, którym Bóg jest i działa, czyniąc nas podobnymi do Siebie".

Benedykt XVI dodał, że tekst był już gotowy od jakiegoś czasu. Trwały tylko tłumaczenia. Gestem Opatrzności nazwał fakt, że jego pierwsza encyklika ukaże się właśnie w dniu zakończenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.Oficjalnie jej tekst zostanie zaprezentowany 25 stycznia w południe, na konferencji w watykańskim Biurze Prasowym.

 

 
jp, tcAll the contents on this site are copyrighted ©.