2006-01-18 15:34:47

Benedikts XVI: kristiešu vienotība un enciklika "Dievs ir mīlestība"


Uz tikšanos ar pāvestu šodien Vatikānā bija ieradušies astoņi tūkstoši svētceļnieku no Polijas, Ukrainas, Francijas, Dienvidkorejas, ASV, Spānijas un daudzām citām valstīm. Lietus dēļ vispārējā audience notika Pāvila VI zālē, Vatikānā. „Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību lūgsim Dievu, lai Viņš dāvā mums mīlestības garu pret visiem, kuri tic Jēzum Kristum. Mēs ticam Viņa vārdiem: „Kur divi vai trīs ir pulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū”. Lai Dievs svētī jūs un jūsu ģimenes. Lai slavēts Jēzus Kristus” – vēršoties pie poļu svētceļniekiem, teica pāvests.

Benedikta XVI uzrunas galvenais temats bija Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. „Kur divi vai trīs ir pulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū”. Jēzus svinīgais apsolījums mācekļiem stiprina arī mūsu lūgšanu – teica pāvests. Šodien sākās tradicionālā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tas ir svarīgs pasākums Baznīcas dzīvē, kas aicina mūs dziļāk pārdomāt kristiešu šķelšanās dramatismu un lūgt Jēzu, lai „visi būtu vienoti”. Šodien to veiksim arī mēs, šeit – svētā Pētera laukumā, vienojoties ar visiem labas gribas cilvēkiem, - sacīja Benedikts XVI. Lūgšana par vienotību attiecas uz katoļiem, pareizticīgajiem un protestantiem, visiem tiem, kuri tic Jēzum Kristum, vienīgajam Pestītājam un Kungam.

"Lūgšana par kristiešu vienotību ir kodols, ko Vatikāna II koncils sauc par "ekumēniskās kustības dvēseli". Ar to saprotam gan publiskās un privātās lūgšanas, gan sirds atgriešanos un dzīves svētumu. Šīs patiesības gaismā atklājam ekumēnisku problēmu. Tā ir paklausība Evaņģēlijam, lai pildītu Dieva gribu. Koncils skaidri norādīja, ka „kristiešu vienotības lieta ātrāk virzītos uz priekšu, ja kristieši aizvien vairāk censtos dzīvot saskaņā ar Evaņģēlija garu. Jo ciešāka būs saite, kas mūs „sakausē” ar Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, jo dziļāk un vieglāk pieaugs un stiprināsies savstarpējā brālība" - teica pāvests.

Neraugoties uz pastāvošo sašķeltību, kristiešiem ir iespēja piedalīties kopīgā lūgšanā uz Dievu. Komūnija ar Kristu ir ekumēniskās kustības avots un pamats. Tās mērķis ir censties panākt vienotību ar visiem kristiešiem Kristus Baznīcā – turpināja pāvests. „Ekumēniskajā kustībā ir iesaistījušies tie, kuri piesauc Dievu, kas ir Trīsvienība, un Jēzu atzīst par Kungu un Pestītāju” – citējot koncila dekrētu par ekumēnismu, teica Benedikts XVI.

Pāvests aicināja ticīgos pateikties Dievam par paveikto ekumēnisma jomā: brālīgām attiecībām ar citiem kristiešiem, kopīgu solidaritāti, dialogu. „Nākotne ir atkarīga no mums. Ir daudz iemeslu, lai pateiktos, taču daudz vēl ir jādara. Neaizmirsīsim, ka Dievs mūs vada ceļā uz vienotību. Būsim pateicīgi par šīm dāvanām” – piebilda Svētais tēvs.

Tikšanās noslēgumā pāvests atgādināja, ka, sekojot Jāņa Pāvila II piemēram, otrdien, 25. janvārī, apustuļa Pāvila atgriešanās svētkos, viņš ieradīsies svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā, lai kopā ar pareizticīgo un prostestantu brāļiem lūgtos un pateiktos par kristiešu vienotību. Improvizējot uzrunu, pāvests Benedikts XVI teica:

"Tajā pašā dienā, 25. janvārī, tiks publicēta mana pirmā enciklika, kuras nosaukums jau ir zināms. Tā sauksies "Deus Caritas est", "Dievs ir mīlestība". Tā daļēji sniedz ieskatu arī ekumēnismā, jo Dieva mīlestība un tuvākmīlestība ir kristiešu vienotības un miera pasaulē priekšnoteikumi. Savā enciklikā vēlējos parādīt mīlestības koncepcijas dažādus aspektus. Šodien lietotājā terminoloģijā mīlestības jēdziens tiek skaidrots virspusēji. Tas bieži ir tālu no tā kā par to domā kristietis. Enciklikā vēlos parādīt, ka mīlestībai ir daudzas dimensijas: ka eross, mīlestība starp vīrieti un sievieti, izriet no Radītāja labestības avota; ka pastāv arī pašaizliedzīga mīlestība, kas spēj attiekties no sevis citu labā, ka eross var tikt pārveidots agapē tajā mērā, kurā divas personas patiesi mīl, kurā tās nemeklē prieku un baudu tikai sev, bet dāvā to otram. Tādā veidā patiesa mīlestība – caur šķīstīšanās un ieskšējā brieduma procesu – atveras savai ģimenei, atveras sabiedrības lielajai ģimenei, atveras Baznīcas ģimenei un pasaules ģimenei".

Pārdomas par kristiešu vienotības nepieciešamību pāvests atkārtoja franču, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodās. Viņš neaizmirsa apsveikt arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, aicinot tos īstenot savā dzīvē „mīlestības bausli”.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.