2006-01-16 15:05:11

Spānija: migrantu Baznīca


Spānijā Pasaules Migrantu un Bēgļu dienas temats bija: „Kopīgi veidosim kvartālu, Baznīcu, pilsētu un pasauli”. Pēdējo 15 gadu laikā migrantu skaits valstī ir trīskāršojies. Pieaug Austrumu Baznīcu, kā arī islama un citu reliģiju pārstāvju skaits. Spānijā ieceļo galvenokārt no Latīņamerikas, Āfrikas, Austrumeiropas un Āzijas valstīm.

Taču migrācijas fenomens nav tikai skaitļi, uz to nevar raudzīties tikai kā uz tīri ekonomisku vai politisku problēmu. Ir nepieciešams to analizēt plašākā perspektīvā, kurā tiek ņemta vērā katra migranta personība – viņa tautība, savas mītnes zemes atstāšanas iemesli, kultūra un reliģija – lasām spāņu bīskapu vēstījumā Migrantu un Bēgļu dienā.

Viņi atgādina, ka Baznīca nevar palikt vienaldzīga migrācijas fenomena priekšā, kas ir „mūsdienu laika zīme”. Nepietiek ar to, ka ieceļotāji tiek uzskatīti par labdarības organizācijas „Caritas” potenciāliem klientiem. Ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu pastorālo aprūpi diecēzes un draudzes ietvarā, iesaistīt tos institūciju un organizāciju darbā. Kristiešu kopienas uzdevums ir atrast Dieva Vārdā, lūgšanā, īpaši Euharistijā, un Baznīcas dzīvē nepieciešamo spēku, lai aizstāvētu un veicinātu migrantu cieņu un tiesības.

„Sludinot Evaņģēliju un cīnoties pret netaisnību un pārkāpumiem, kristieši sniedz svarīgu liecību, ka Baznīca saprot to, ko tai saka Svētais Gars caur migrantu klātbūtni” – vēstulē raksta spāņu bīskapi.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.