2006-01-16 15:00:36

Romas ebreju kopienas vadītāja vizīte Vatikānā


Svētais tēvs audiencē pieņēma Romas ebreju kopienas vadītāju rabīnu Rikardo di Senji. Apsveicot savu viesi, pāvests teica: "Jums ir tuva katoļu Baznīca un tā mīl jūs. Mēs nevaram nemīlēt ticības tēvu dēļ: jūs esat mūsu dārgie brāļi. Pēc Vatikāna II koncila ir kļuvusi ciešāka mūsu draudzība un savstarpējā uzticēšanās. Brālīgu attiecību veidošanā nozīmīga loma bija manam priekšgājējam pāvestam Jānim Pāvilam II".

Pāvests uzsvēra, ka Kristū piedalāmies ticības tēvu garīgajā mantojumā, lai kalpotu Visvarenajam Dievam. Kristiešiem jāapzinās kopīgā atbildība par visu tautu labklājību un mieru. Mums jāsadarbojas taisnībā un mierā, patiesībā un brīvībā, svētumā un mīlestībā. Šīs kopīgās misijas gaismā – turpināja pāvests – mums jāatmasko un drosmīgi jāpārvar naids un nesaskaņas, netaisnība un vardarbība, kas mūsdienu vīriešu un sieviešu sirdīs rada nemieru un bailes.

Romas ebreju kopienas vadītājam Svētais tēvs apliecināja savu cieņu un draudzību. „Šodien netrūkst izaicinājumu, kas liek sakļaut mūsu rokas un sirdis, lai tos pārvarētu, lai iesaistītos solidaritātes, tzedek (taisnības) un tzedekah (tuvākmīlestības) darbos. Kopā spēsim nodot jaunajai paaudzei Dekaloga gaismu un cerību labākai nākotnei” – teica Benedikts XVI.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.