2006-01-16 15:01:29

"Kunga Eņģelis" kopā ar pāvestu: meklēt un atrast Kristu


Svētdienas pusdienlaikā Benedikts XVI skaitīja lūgšanu „Kunga Eņģelis”. Uzrunājot svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, viņš uzsvēra, ka parastais liturģiskais laiks ir ceļš uz svētumu. Norādīja arī uz ticības un draudzības ar Jēzu nepieciešamību. Pāvests skaidroja svētdienai paredzētā Evaņģēlija fragmentu, kas vēstī par Jāņa Kristītāja mācekļu tikšanos ar Jēzu, kurā viņi atklāja Mesiju. Šis garīgais ceļš ved uz patiesu prieku un laimi, kas izriet no Pestītāja draudzīgās klātbūtnes.

„Esam aicināti meklēt un atrast Kristu, kas ir patiesības un dzīvības neizsmeļams avots – teica Svētais tēvs. Jaunā gada sākumā Dieva Vārds mudina mūs turpināt šo ticības ceļu, kuram nekad nav beigu. Ticīgajam tā ir nepārtraukta meklēšana un atklāšana, jo Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, bet mēs, pasaule, vēsture, neesam nekad tādi paši. Viņš iziet mums pretī, lai piedāvātu mums savu draudzību, tuvumu un dzīves pilnību”.

Apsveicot svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, Benedikts XVI uzrunāja Romas diecēzes katoļu skolu pārstāvjus, kuri vakar atzīmēja savus svētkus. Pāvests aicināja viņus ar atjaunotu degsmi turpināt bērnu un jauniešu integrālo audzināšanu, kurā zināšanas tiek vienotas ar cilvēka un sabiedrības kristīgo koncepciju. Svētais tēvs apsveica arī poļu ticīgos.

„Sirsnīgi sveicu poļu ticīgos, kuri ir ieradušies svētā Pētera laukumā. Sveicu arī tos, kuri ir kopā ar mums ar radio un televīzijas starpniecību. Kristus aicina mūs sekot Viņam un sludināt Labo Vēsti visā pasaulē. Lūgsim Mariju, lai viņa vada mūs pa šo ceļu. Lai Dievs jūs svētī!”

skAll the contents on this site are copyrighted ©.