2006-01-14 18:23:14

Pāvesta tikšanās ar Vatikāna sabiedriskās drošības darbiniekiem


4. janvārī pāvests pieņēma audiencē Parīzes emeritēto arhibīskapu, kardinālu Žanu Mariju Lustižē.


Vēlāk sekoja tikšanās ar Vatikāna sabiedriskās drošības inspektorāta personālu. Pāvests novēlēja laimīgu jauno gadu un pateicās par darbu, ko veic šī inspektorāta locekļi, rūpējoties par svētceļnieku drošību svētā Pētera laukumā un Vatikāna apkārtnē.


„Jūsu pienākums prasa tehnisko un profesionālo sagatavotību, kas jāsavieno ar pacietību, nemitīgu modrību, laipnību un upurgatavību,” teica pāvests. Viņš salīdzināja sabiedriskās drošības darbiniekus ar klusiem un uzmanīgiem „sargeņģeļiem”, kas ir nomodā pār svētceļniekiem dienu un nakti.


Benedikts XVI pieminēja sabiedriskās drošības inspektorāta darbinieku nozīmīgo devumu dienās, kad notika viņa priekšgājēja, pāvesta Jāņa Pāvila II bēres, tām sekojošā bīskapu konklāva un viņa paša ievēlēšana par pāvestu.


Novērtējot drošības sargu darbu, Svētais tēvs piebilda, ka ģimenes, dažādas kopienas un organizācijas, kā arī tautas un visa pasaule kļūtu labāki, ja katrs sabiedrības loceklis apzinīgi un altruistiski veiktu sev uzticēto pienākumu, neatkarīgi no tā, vai šis pienākums ir liels vai mazs.


Pāvests aicināja atvērt sirdis Kristum un uzticīgi pieņemt Viņa Evaņģēliju, kas ir nozīmīgs dzīves pavadonis tiem, kas meklē cilvēka eksistences patieso jēgu. Svētais tēvs novēlēja sabiedriskās drošības darbiniekus un viņu ģimenes Marijas, gādīgās Mātes aizsardzībā un deva tiem savu apustulisko svētību.


Pēcpusdienā darba vizītē pie pāvesta bija ieradies Bīskapu kongregācijas prefekts, kardināls Džovanni Battista Re.


All the contents on this site are copyrighted ©.