2006-01-14 18:26:43

Mercedariešu ordeņa iniciatīvas, cīnoties pret verdzību mūsdienu pasaulē


17. janvārī Vatikāna radio konferenču zālē notiks apaļā galda sarunas par tematu „Hanibālisms pastāv joprojām”. Kā paskaidro viens no šīs tikšanās organizētājiem, mercedariešu ordeņa tēvs Tolu, „cilvēks ir saucams par hanibālu ne tikai tad, kad viņš ēd cita cilvēka gaļu, bet arī tad, kad to paverdzina, izmanto, spīdzina, pazemo, pārdod”. Tātad, par šīm problēmām, kas plaši sastopamas arī mūsdienu pasaulē, tiks runāts gaidāmajā tikšanās reizē.


Mercedariešu ordenis, kas ir šīs tikšanās ierosinātājs, pastāv jau gandrīz 800 gadus. 1218. gadā Spānijā to nodibināja svētais Pedro Nolasko. Ordeņa uzdevums bija atbrīvot kristiešus, kas krituši musulmaņu rokās. Šodien ordenis darbojas 18 pasaules valstīs un tā harizma ir cīnīties pret jebkāda veida paverdzināšanu. Viens no šī ordeņa locekļiem, tēvs Tolu piebilst, ka „vergu tirgotāju darbība nav apstājusies un šodien tā ir vēl aktīvāka nekā agrāk. Tāpēc ordeņa locekļi par savu pienākumu uzskata „pacelt balsi” un vērst tiesībsargājošo institūciju uzmanību uz šo nepanesamo realitāti. Šodien miljoniem vīriešu un sieviešu, pieaugušo un bērnu dzīvo verdzībā.”


Apaļā galda sarunās tiks apspriests projekts, ko 2006. gadā ir paredzēts īstenot Hartumā, Sudānā. Šeit nolemts uzcelt centru bērniem-kareivjiem, kurus izdevies atņemt bruņotām musulmaņu grupām. Tēvs Damazs, mercedariešu ordeņa loceklis no Burundi prezentēs grāmatu, kurā sniegtas liecības par dramatiskajiem notikumiem Lielo ezeru reģionā.


Līdz ar 17. janvārī rīkotajām apaļā galda sarunām, mercedariešu ordenis uzsāks 12 gadus ilgu studiju virkni, lai, sagaidot 800. gadskārtu kopš savas pastāvēšanas, labāk spētu pielāgoties mūslaiku prasībām. Šobrīd ordenis cenšas iejaukties tur, kur notiek kristiešu vajāšanas, kari, bads, bezdarbs un jebkāda veida paverdzināšana. „Ir jāieskatās sevī un jāraugās ārpus sevis, lai labāk spētu paveikt to, ko no mums vēlas Dievs”, saka tēvs Tolu.


All the contents on this site are copyrighted ©.