2006-01-12 15:02:34

Pāvests: "Nesiet Kristus gaismu sekularizētajā Eiropā"


Pāvila VI zālē pāvests Benedikts XVI tikās ar kopienas „Neokatehumenālais ceļš” locekļiem. Audiencē piedalījās 5 kardināli, 30 bīskapi un 1100 priesteri-misionāri, kā arī vairāk nekā divi tūkstoši Redemptoris Mater garīgo semināru audzēkņi. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies arī 700 katehētu. Pagājušā gada 19. novembrī Svētais tēvs audiencē pieņēma „Neokatehumenālā ceļa” dibinātājus Kiko Arguello un Karmenu Hernandesu. Tikšanās laikā Kiko pāvestu iepazīstināja ar jaunu projektu, kas veltīts sekularizētās Eiropas evaņģelizācijai.

Benedikts XVI savās uzrunās vairākkārt ir norādījis uz evaņģelizācijas nepieciešamību pasaulē, sevišķi, Eiropā. Pasaules Jauniešu dienas svinību laikā, tiekoties ar vācu bīskapiem, Svētais tēvs teica: „Mēs esam kļuvuši par misiju zemi...visā Eiropā. Gan Francijai un Spānijai, gan visām citām valstīm ir nopietni jādomā par pasauli kurā varam un vajag īstenot patiesu evaņģelizācijas darbu. Tā nav tikai jaunā evaņģelizācija, bet gan bieži pirmā evaņgelizācija... Šodien pasaulē pastāv jauni pagānisma veidi. Tādēļ nepietiek, ka rūpējamies tikai par jau esošo ganāmpulku, lai gan tas ir ļoti nozīmīgi. Rodas jautājums: „Kas patiesībā ir dzīve?” Esmu pārliecināts, ka mums visiem kopā ir jāmeklē jauni veidi, lai nestu Evaņģēlija gaismu mūsdienu pasaulē, lai no jauna sludinātu Kristu un stiprinātu ticību”.

Šodienas audiencē divsimts ģimenes saņēma misionāro uzdevumu – „implantatio ecclesiae” – „veidot Baznīcu” vietās, kur cilvēki ir attālinājušies no Dieva un Baznīcas. Benedikts XVI nosūtīja arī septiņus priesterus evaņģelizācijas darbā Austrumvācijā, Holandē un Francijā. Katru no viņiem pavadīs trīs ģimenes. Šajā „missio ad gentes” ietvarā viņi sludinās Kristus Labo vēsti un veicinās garīgo atjaunotni tur, kur valda reliģiskā vienaldzība.

Kā zīmi ģimenes no pāvesta Benedikta XVI rokām saņēma misionāru krustu. „Neokatehumenālais ceļš” darbojas 900 pasaules diecēzēs, tostarp arī Latvijā. Kopiena vada 63 Redemptoris Mater seminārus.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.