2006-01-11 16:19:35

Benedikts XVI: "Vienīgi cilvēks spēj pazīt un mīlēt Dievu"


“Es uzticējos Kungam, Viņš ir mans spēks un cietoksnis”. Šī cerības un paļāvības pilnā lūgšana, kas ietverta 143. psalmā, bija Benedikta XVI sagatavotās katehēzes temats. Vispārējā audiencē, kas notika Pāvila VI zālē, piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no dažādām Eiropas valstīm. Dalībnieku vidū bija arī bērnu deju kolektīvs “Pilsko” no Polijas. Pāvests viņiem vēlēja labu un svētīgu Jauno gadu.

Svētais tēvs skaidroja, ka 143 psalms sākas ar svētību, ar slavas saucienu Kungam. Viņš ir droša un stabila klints, cietoksnis un patvērums, spēks un glābējs, atbrīvotājs un stiprs vairogs, kas atvaira ikvienu ļaunuma uzbrukumu. Tik varena Dieva priekšā ticīgais jūtas vājš un neaizsargāts. Viņš pazemīgi atzīst savu vājumu un nespēku. „Cilvēks ir līdzīgs vēja pūsmai, viņa dienas ir kā ēna, kas izgaist”. Tad kāpēc Dievs rūpējas un mīl tik mazu un niecīgu radību? Dievs izstiepj savu roku un atbrīvo cilvēku no „lieliem ūdeņiem”, kas simbolizē haosu. Dzelmē paliek tie, kuru „mute runā melus” un „roka dot nepatiesu zvērestu”. Tas viss norāda uz elkdievību, morālo izkropļojumu, ļaunumu, kas saceļas pret Dievu un cilvēku.

143 psalms runā ne tikai par cilvēka fizisko vājumu, bet arī par viņa laimi satikt un pazīt savu Radītāju. Galveno atšķirību starp cilvēku un zvēriem Origēns saskata faktā, ka tikai cilvēks ir spējīgs pazīt Dievu, savu Radītāju, tikai viņš ir spējīgs atklāt patiesību, iepazīt pasauli un nodibināt draudzīgas attiecības ar citiem. Tādēļ ir ļoti svarīgi neaizmirst Dievu. Šodien mēs esam apguvuši dažādas spējas. Tās var kļūt problemātiskas, pat bīstamas, ja pietrūks mūsu labās gribas pazīt Dievu, savu Radītāju, kas dāvā jēgu un nozīmi visām mūsu spējām” – teica pāvests.

„Kungs, atver savas debesis un nokāp!” Psalms, kas sākās no mūsu nespēka un vājuma atklāšanas, no apziņas, ka vēl tālu esam no dievišķā spožuma, noslēdzas ar priekpilnu saucienu: kopā ar mums ir Emanuels – Dievs-ar-mums. Viņam ir seja. Tas ir Jēzus Kristus: Dievs, kas tapa cilvēks. Apceri par 143 psalmu Benedikts XVI atkārtoja franču, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodās.

Pāvests apsveica Itālijas Terapeitu Federācijas pārstāvjus, kas atzīmē savas darbības 25 gadadienu un vēlēja, lai arī turpmāk viņiem pietiktu spēka un entuziasma, rūpējoties par slimniekiem. Svētais tēvs uzrunāja arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. „Lai Kunga kristīšanas svētki, kas noslēdza Ziemassvētku liturģisko laiku, palīdz jums, dārgie draugi, ar prieku apliecināt savu ticību Kristum jebkurā dzīves situācijā, veselībā un slimībā, ģimenē, darbā un skolā” – vēlēja Benedikts XVI. Pēc audiences pāvests tikās ar apustulisko nunciju Kenijā arhibīskapu Alainu Paulu Lebeaupinu.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.