2006-01-10 16:03:03

Konference par Bīskapu Sinodes gala dokumenta nozīmi


Trešdien, 11. janvārī, Laterāna universitātes lielajā aulā notiks konference par Bīskapu Sinodes XI asamblejas nozīmi. Pasākumu rīko Peru vēstniecība pie Svētā Krēsla. Konferenci atklās un vadīs Bīskapu Sinodes ģenerālsekretārs Nikola Eterovičs un universitātes rektors Rino Fisichella.

Euharistijai veltītā Bīskapu Sinode norisinājās pagājušā gada oktobrī Vatikānā. To sasauca Jānis Pāvils II, bet vadīja – Benedikts XVI. Sinodes noslēgumā tika izdots dokuments “Euharistija: dzīvā maize par mieru pasaulē”. Tajā aplūkoti ticības Euharistijai aspekti dažādos ritos un kultūrās. Šī Baznīcas ekumēniskā vīzija atbilst vēsturiskai un mūsdienu realitātei. Šodien viens no izaicinājumiem ir saglabāt ticības vienotību visā pasaulē – uzskata konferences organizētāji.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.