2006-01-07 18:58:48

Pasaules Reformēto kristīgo kopienu alianses prezidenta Klifa Kirkpatrika vizīte Vatikānā


Sestdien pāvests pieņēma audiencē Pasaules Reformēto kristīgo kopienu alianses prezidentu Klifu Kirkpatriku un viņa delegācijas locekļus. Katoļu un Reformēto kopienu dialogs aizsākās drīz pēc tam, kad Vatikāna II koncils bija pieņēmis deklarāciju par ekumenismu Unitatis Redintegratio . Viens no šī dialoga rezultātiem ir nozīmīgu saskarsmes punktu atrašana.


Dekrētā par ekumenismu teikts, ka „ekumenisms nevar būt sava vārda cienīgs, ja nenotiek iekšēja atgriešanās”. Arī pāvests Benedikts XVI tūlīt pēc savas ievēlēšanas par pāvestu, aizvadītā gada 20. aprīlī Siksta kapelā teiktajā homīlijā norādīja, ka „iekšēja atgriešanās ir vissvarīgākais nosacījums, lai sasniegtu ekumenisko progresu”.


Šodien, uzrunājot Pasaules Reformēto kristīgo kopienu alianses pārstāvjus, pāvests teica, ka dialoga ceļš, kas ejams nākotnē, aicina būt prātīgiem, pazemīgiem un pacietīgiem, veicot ekumeniskās studijas un dažādas apmaiņas iniciatīvas. Benedikts XVI novēlēja, lai abu kopienu kristieši turpina iet šo ceļu ar atjaunotu ticību, cerību un paklausību Evaņģēlijam.


All the contents on this site are copyrighted ©.