2006-01-07 19:02:59

Pāvesta tikšanās ar pontifikālā nama kalpotājiem


7. janvārī pāvests pieņēma audiencē pontifikālā nama kalpotājus, ko itāliski sauc cēlajā vārdā gentiluomini , burtiskā tulkojumā „džentlmeņi”. Pontifikālā nama kalpotāji veic goda pienākumu un viņu amats ir ļoti sens. Salīdzinot ar pagātni, ir mainījušās viņu funkcijas, taču mērķis ir tas pats, kas agrāk – kalpot apustuļa Pētera pēctecim.


Uzrunājot savus kalpotājus, Svētais tēvs teica, ka viņu oficiālā tikšanās notiek Ziemassvētku laika noslēgumā, kamēr jaunais gads sper vēl tikai pirmos soļus. Pāvests turpināja: „Ziemassvētku laikā raudzījāmies uz Pestītāju, kas nācis uz zemes. Viņš Svētās Nakts vienkāršībā mums ir nesis komūnijas bagātību ar savu dievišķo dzīvi. Viņš ir gaisma, kas nekad nenodziest, Viņš ir mūsu eksistences centrs, un mēs, kā Betlēmes ganiņi un ķēniņi, kas nākuši no Austrumiem, lai Viņu pielūgtu, pēc tam, kad esam uzkavējušies pie Betlēmes silītes, dosimies savās ikdienas gaitās, sirdī nesot prieku par to, ka esam izbaudījuši Viņa klātbūtni. Šī lielā Noslēpuma apņemti, sāksim šo jauno gadu zem Dieva mīlestības dzīvinošās zīmes.”


Pāvests piebilda arī, ka Baznīcā šodien katrs uzdevums ir svarīgs, ja cilvēki sadarbojas Dieva valstības īstenošanā. Lai savu gaitu droši varētu turpināt Svētā Pētera laiva, ir nepieciešami arī daudzi apslēpti pienākumi, kas kopā ar citiem, redzamākiem, sniedz ieguldījumu, lai šī laiva varētu veikt nemitīgu ceļojumu. „Ir svarīgi nepazaudēt no redzesloka kopējo mērķi, proti, veltīšanos Kristum un viņa pestīšanas darbam,” norādīja pāvests. Viņš novēlēja pontifikālā nama kalpotājus un viņu ģimenes locekļus Marijai, Pestītāja Mātei, lai Viņa tos pavada un atbalsta visos dzīves brīžos.


All the contents on this site are copyrighted ©.