2006-01-05 14:47:32

Jauni bīskapi Polijā, Taizemē un Kanādā


Svētais tēvs nominēja priesteri Andžeju Siemienievski par Vroclavas, Polijā, arhidiecēzes palīgbīskapu. Līdz šim viņš bija Polijas episkopāta ticīgo pastāvīgās formācijas padomes vadītājs un profesors Vroclavas Teoloģijas fakultātē. Siemienievskis dzimis 1957. gada 8. augustā.

Pāvests pieņēma Kaohsiungas, Taizemē, diecēzes vadītāja kardināla Paula Šan Kuo-ši SJ atteikumu no savu pienākumu pildīšanas saskaņā ar Baznīcas tiesību 401. pantu, t.i., sakarā ar vecuma ierobežojumu. Minēto diecēzi vadīs monsinjors Peters Lui Čeng-čungs.

Svētais tēvs nominēja priesteri Gari Gordonu par Vitehorsas, Kanādā, diecēzes bīskapu. Viņš dzimis 1957. gada 10. jūnijā. Diecēzes teritorijā dzīvo vairāk nekā 35 tūkstoši iedzīvotāju, no kuriem 9 tūktoši ir katoļi. 23 draudzēs un misiju punktos strādā 13 priesteri. Pēdējos piecus gadus diecēzes bīskapa sēdeklis bija vakants, jo 2000. gada 15. aprīlī lidmašīnas katastrofā bojā gāja tās vadītājs Tomass Lobsimdžers.

sk







All the contents on this site are copyrighted ©.