2006-01-05 14:35:30

Benedikts XVI tikās ar "pontifikālās ģimenes" locekļiem


Vatikāna pils Klemensa zālē Svētais tēvs tikās ar, tā sauktās, „pontifikālās ģimenes” locekļiem. Tā apvieno divas grupas – ‘ekleziālo’ un ‘laju’ grupu. Pie pirmās grupas pieder Vatikāna valsts substitūts vispārējās lietās, sekretārs attiecībām ar valstīm, apustuliskā nama teologs un sprediķotājs, ceremoniāri, prelāti un kapelāni. Savukārt pie ‘laju’ grupas pieder – Šveices gvardes komandieris, pontifikālās Zinātņu akadēmijas prezidents, Vatikāna valsts padomnieki, apustuliskā nama vadītājs un daudzi citi.

Jaunajā gadā pāvests saviem līdzstrādniekiem vēlēja mieru un labklājību. Benedikts XVI pateicās par viņu kalpošanu audiencēs, liturģiskajās ceremonijās un tikšanās ar valstu prezidentiem, premjerministriem un vēstniekiem.

“Mana pontifikāta pirmajos mēnešos savām acīm varēju vērot jūsu darba garu un dedzību pienākumu veikšanā. Labi zinu arī jūsu mīlestību uz apustuļa Pētera pēcteci. Arī par to jums sirsnīgi pateicos. Lai Dievs jums aizmaksā” – vēlēja Benedikts XVI.

Pāvests skaidroja, ka apustuliskajam namam ir sena vēsture. “Mainās laiki, mainās tradīcijas un mode, taču nemainīgs paliek gars ar kādu katrs no jums ir aicināts strādāt blakus tam, kuru dievišķā apredzība ir izvēlējusies par vispārējās Baznīcas vadītāju”.

Svētais tēvs uzsvēra, ka apustuliskajā namā strādājošie ir aicināti liecināt par nama patieso saimnieku un Kungu – Jēzu Kristu. Tam vajadzīga nepārtraukta lūgšana, kas stiprina mīlestību un draudzību ar Viņu. Tikai tādā veidā varam kļūt par Kristus mācekļiem. „Viņš piepilda mūsu sirds visapslēptākās ilgas, dāvā mūsu dzīvei un darbībai jēgu un nozīmi. Lai Viņš ir klātesošs ikvienā ģimenē un visur valda ar savas mīlestības spēku” – teica pāvests.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.