2006-01-03 15:08:34

Pāvests aicina ticīgos lūgties par migrantiem


2006. gada pirmajā mēnesī Benedikts XVI aicina ticīgos lūgties vispārējā nodomā: Lai kristiešu centieni panākt pilnīgu vienotību veicinātu izlīgšanu un mieru pasaulē. Janvārī Svētais tēvs aicina ticīgos lūgties arī misiju nodomā: Lai kristieši ar cieņu un mīlestību izturētos pret migrantiem, atklājot katrā cilvēkā Dieva attēlu. Lūgšanu nodomus 12 mēnešiem pāvests apstiprināja pagājušā gada 31. decembrī.

Misijas lūgšanas komentāru sagatavoja arhibīskaps Silvano Tomasi. Svētā Krēsla pastāvīgais novērotājs Apvienoto Nāciju Organizācijā atgādina, ka šodien vairāk nekā 200 miljoni cilvēku dzīvo un strādā ārzemēs. Šis fenomens, kas ir izmainījis daudzu valstu tēlu, šodien ir viena no laika zīmēm. Pagājušā gada 5. jūnijā apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” Benedikts XVI vēlēja, lai „migranti savā ceļā vienmēr satiktu draudzīgas sejas un atvērtas sirdis, kas palīdzētu viņiem pārvarēt ikdienas grūtības”. Šādu attieksmi pieprasa Evaņģēlijs. Pastārā tiesā Kristus teiks atpestītajiem: „Biju svešinieks, un jūs Mani pieņēmāt”. Komentējot Svētā tēva lūgšanas misiju nodomu janvārī, arhibīskaps Silvano Tomasi uzvēra, ka tuvākmīlestībai pret migrantiem jāizpaužas arī politikas un likumdošanas jomā.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.