2006-01-02 17:07:58

Svētā tēva pastorālā darbība: janvāris-aprīlis 2006


Vatikānā publicēta pāvesta Benedikta XVI pastorālās darbības programma turpmākajos četros mēnešos. Piektdien, 6. janvārī, Kunga Epifānijas svētkos, svētā Pētera bazilikā pāvests celebrēs Svēto Misi un konsekrēs par bīskapiem vairākus priesterus.

Svētdien, 8. janvārī, Kunga kristīšanas svētkos, Euharistija tiks svinēta Siksta kapelā. Tās laikā pāvests nokristīs dažus jaundzimušos. 25. janvārī, apustuļa Pāvila atgriešanās svētkos, Romas svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā Benedikts XVI skaitīs vesperes. Šajā dienā noslēgsies arī lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

Februārī pāvestam paredzēts tikai viens publisks pasākums. Ceturtdien, 2. februārī, svētā Pētera bazilikā pulcēsies reliģiozo ordeņu locekļi, lai kopā ar pāvestu svinētu Kunga prezentācijas svētkus un Konsekrētās Dzīves dienu.

Šogad Pelnu Trešdiena, ar kuru sākās Lielais gavēnis, iekrīt pirmajā martā. Šajā dienā pāvests dosies uz Romas svētās Sabīnas baznīcu, kur vadīs Pelnu Trešdienas liturģiju. No 5. līdz 11. martam Vatikanā notiks gavēņa rekolekcijas. Tajās piedalīsies pāvests un Romas kūrijas darbinieki.

Svētā Jāzepa svētkos, 19. martā, svētā Pētera bazilikā Benedikts XVI celebrēs Svēto Misi strādnieku nodomā. Marta pēdējā svētdienā pāvests apmeklēs Romas draudzi.

3. aprīlī svētā Pētera bazilikā pāvests vadīs aizlūguma dievkalpojumu par mūžībā aizgājušo pāvestu Jāni Pāvilu II. 9. aprīlī svētā Pētera laukumā Svētais tēvs celebrēs Palmu svētdienas liturģiju. Pirms tās notiks procesija ar palmu un olīvu zariem.

11. aprīļa pēcpusdienā svētā Pētera bazilikā Benedikts XVI uzklausīs vairāku ticīgo grēksūdzi. Lielajā Ceturtdienā, kas šogad iekrīt 13. aprīlī, pāvests celebrēs divas Svētās Mises: pulksten 9.30 hrizmas pasvētīšanas liturģiju Laterāna bazilikā un pulksten 17.30 Cenae Domini – svētā Pētera bazilikā.

Lielajā Piektdienā, pulksten 17.00, Vatikāna bazilikā pāvests vadīs Kristus Ciešanu dievkalpojumu, bet pulksten 21.15 Romas Kolizejā – Via Crucis jeb Krustaceļu. 15. aprīlī svētā Pētera bazilikā Svētais tēvs celebrēs Lieldienu Vigīlijas Svēto Misi. Tā sāksies pulksten 22.00.

Lieldienu rītā svētā Pētera laukumā Benedikts XVI svinēs Euharistiju, bet pulksten 12.00 no bazilikas balkona nolasīs Lieldienu vēstījumu un dos savu apustulisko svētību „Urbi et Orbi” – Pilsētai un pasaulei.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.