2006-01-02 16:55:03

Benedikts XVI: Jaunajā gadā ir nepieciešams miers patiesībā


Lai Jaunais gads visiem cilvēkiem ir labklājības un miera gads – vēršoties pie Apustuliskā krēsla akreditētā diplomātiskā korpusa locekļiem, vēlēja Benedikts XVI. Valstu vēstnieki svētdien Vatikāna bazilikā piedalījās Svētajā Misē. Tajā uzstājās Pueri Cantores koris un orķestris. Homīlijā pāvests runāja par Pasaules miera dienas temetu: „Miers patiesībā”.

„Ja cilvēks pieņem patiesību un ļauj tās gaismai apgaismot sevi, viņš dabiskā veidā uzsāk miera ceļu” – citējot vēstījumu miera dienā, teica Benedikts XVI. „Miers! Šīs cilvēka sirds ilgas no dienas dienā iegūst konkrētas aprises caur mūsu sniegto ieguldījumu. Nedrīkstam aizmirst to brīnišķīgo un bagāto mantojumu, kādu ir atstājis Vatikāna II koncils dogmātiskajā konstitūcijā „Gaudium et spes”. Tajā, starp citu, pasvītrots, ka cilvēce nevar veidot patiesu un cilvēcisku pasauli visām tautām, ja tās ar atjaunotu degsmi nepievērsīsies patiesam mieram”.

Pāvests atgādināja, ka līdzīgi kā pirms 40 gadiem, arī šodien pasaulē netrūkst politisko saasinājumu un domstarpību. Daudzās valstīs tiek pieļauta netaisnība un vardarbība. Ņemot vērā jaunos un viltīgos draudus mieram – terorismu, nihilismu un fanātisko fundamentālismu, ir jāstrādā kopā miera labā. Šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešams sargāt mieru.

„Lai uzsāktu miera ceļu ir vajadzīga drosme un ticība Dievam un cilvēkam” – teica pāvests. Miera veidošanā ir jāiesaistās visiem: atsevišķām personām un tautām, starptautiskām organizācijām un pasaules lielvalstīm. Svētais tēvs aicināja Apvienoto Nāciju Organizāciju dziļāk pārdomāt un pildīt savu atbildīgo pienākumu miera veicināšanā pasaulē. Tai īpaši „jāapzinās pienākums veicināt taisnīguma, solidaritātes un miera vērtības pasaulē, kurā aizvien spilgtāk iezīmējas globalizācijas fenomens” – teica pāvests.

skAll the contents on this site are copyrighted ©.