2005-12-30 15:12:40

Бенедикт ХVІ: Повече политическа и законодателна подкрепа за семействата


Семейството има нужда да бъде подкрепено в културен, политически и законодателен аспект. Това изтъкна Папата по време на посещението си в диспансера "Света Марта във Ватикана, който съществува от 1922г. по волята на Папа Бенедикт ХV. От тогава в него намират убежище бедни семейства от цял свят, независимо от ентическите или религиозните различия. Това бе повод за папата да подчертае ролята на семейството в съвременното общество, което има призванието да бъде главното място за създаването на човешкия живот. "Съвременното разбиране за семейството съхранява голямото значение на съпружеската любов и субективните аспекти на свободата в избора и в чувствата". Все пак, папата изтъкна и "трудността във възприемането и разбирането на призванието на семейството да сътрудничи с Бог в създаването на човешкия живот". От друга страна Св.Отец подчерта и трудността на съвременните общества, "въпреки разполагащите средства, да улеснят мисията ни родителите, както в духовната и морална мотивация, така и в практическите житейски условия". От тук и призива на папата за политическа и законодателна подкрепа на семействата. Пример,макар и малък, за такава помощ е диспансера Св.Марта, който демонстрира реалността в Църквата, чиято мисия е да бъде в помощ на всички. Понастоящем в диспансера са асистирани 700 семейства от екип от 10 медици, психолог и 40 доброволци, координирани от швейцарската монахиня сестра Киара Пфистер, от религиозното общество Дъщери на Милосърдието.All the contents on this site are copyrighted ©.