2005-12-25 15:44:10

Папата Urbi et Orbi: "Човеко на Третото хилядолетие, събуди се! Христос се роди"


С тези думи по "Разговорите" на Св. Августин, ("Събуди се, род човешки. В твое име Господ стана човек") Папа Бенедикт ХVІ започна и завърши традиционното и първо за него рождевственско послание Към града и към света (Urbi et Orbi). То бе призив към модерния човек да приеме истинската светлина на света и поеме протегнатата ръка на Всевишния Бог, станал човек и един от нас, не за да иска , а за да ни даде любовта, истината, справедливостта и мира. Въпреки дуждовното и студено време на площад Св.Претър присъстваха повече от 40 хил.- поклонници, а ритуала бе предаван пряко от 122 телевизии от 72 страни.

"Събуди се, човеко на Третото хилядолетие! На Рождество Христово Всевешния се превърна в детенце и иска помощ и защита", подчерта Папапа "парадокса на Христовото рождение": Божията слава е скрита в бедността, повита в една ясла, а Създателят на света е сведен до безсилието на новороденото.Но именно това поставя в криза съвременния човек, защото чука на вратата му и пита за неговата свобода , за отношението му към живота и как го възприема.

В това съпоставяне между Бога и съвременния човек Папата изрази своето безпокойство: "Човекът от ерата на технологиите рискува да стане жертва на своите успехи и своята ингелигентност, ако продължава да върви към духовната атрофия и празнотата на сърцето". Затова е важно той да открие сърцето и разума си за Рождеството на Христос - събитие, което генерира обновена надежда и съществуванието на всяко човешко същество. "Много често модерната епоха се представя като събуждане от съня на разума и като светлина за човечеството след тъмен исторически период. Без Христос светлината на разума не може да осветли човека и света. Именно затова евангелското слово представя деня на Христовото рождение като "истинската светлина на света", за да разгласява на всички Спасението".

Бедпокойството на Папа Ратцингер за съвременният човека преминава в безпокойство за цялото човечество, което трябва да посрещне многобройни проблеми: " от заплахата на тероризма и условията на крайна бедност за милиони човешки същества до употребата на на оръжие и деградацията на околната среда, които поставят в опасност бъдещето на планетата". Конкретно, Папата обърна внимание на хуманитарната криза в Африка и Дарфур, напрежението в Ирак, Близкия Изток и Ливан, както и сложната обстановка на Корейския полуостров и в някои азиатски страни, където има нужда от диалог и мир. Оттук и призива на Бенедикт ХVІ към съвременния човек, че само "живителната светлина на Витлеем може да окуражи изграждането на нов световен ред, базиран на етическатата и икономическата справедливост" и "само чрез единенето, човечеството може да посрещне всички настоящи проблеми.

За Бенедикт ХVІ приемането на "паракодса" на Христовото рождество е единствения начин за се открие Истината, която освобождава и Любовта, която преобразява съществуванието. "Във Витлеемската нощ, Спастителят става един от нас , за да ни бъде другар по коварните пътища на историята, заключи Папата. Нека поемем Неговата протегната ръка към нас: ръка, която не иска да вземе, а само да даде".

В това първо за своя понтификат коледно послание към града и към света Папа Бенедикт ХVІ продължи традицията на своя предшественик Йоан Павел ІІ да отправя коледни поздравления на всички езици. Тази година те бяха 33 или почти поливината по-малко от миналата година, тъй като намерението на Папа Ратцингере да ги редува на големи празници. Първото коледно поздравление бе та италиански език, а след това продължи на китайски, арабски, еврейски, турски език и други езици, между които и на български. В края Папата завръши на латински език, като отново повтори лайтмотива на Рождество Христово 2005-та: "Събуди се човеко: Бог се превърна в човек".All the contents on this site are copyrighted ©.