2005-12-23 17:33:34

Benedikt XVI. prijal nového veľvyslanca Veľkej Británie


Vatikán: Benedikt XVI. dnes prijal nového veľvyslanca Veľkej Británie pri Svätej stolici, Francisa Campbella, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. Pápež vo svojom príhovore vyzdvihol obnovenie vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Svätou stolicou v roku 1914. Plné diplomatické vzťahy oba štáty nadviazali v roku 1982. „Tieto vzťahy,“ povedal Svätý Otec, „prispeli významnou mierou k spolupráci v službe pokoja a spravodlivosti, osobitne v rozvojových krajinách, kde Spojené kráľovstvo zohrávalo vedúcu úlohu v medzinárodnom boji proti chudobe a chorobám. Osobitne v Afrike sa mnohým krajinám poskytla pomoc vďaka rezolúciám, prijatým na stretnutí krajín G8 vo Veľkej Británii. Modlím sa, aby sa táto solidarita s našimi trpiacimi bratmi a sestrami trvala naďalej s prehlbovala sa aj v ďalších rokoch.“
35-ročný Francis Campbell je najmladším veľvyslancom Spojeného kráľovstva a zároveň prvým katolíkom na poste britského veľvyslanca pri Svätej stolici od roku 1534, keď Henrich VIII. prerušil vzťahy s Rímom.
(RV, zenit, 231205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.