2005-12-23 17:30:51

Štvrtá adventná homília pátra Cantalamessu


Vatikán: V kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci dnes v prítomnosti pápeža Benedikta XVI. a jeho najbližších spolupracovníkov odznela štvrtá, posledná adventná homília kazateľa Pápežského domu, pátra Raniera Cantalamessu na tému: „Skúsenosť Kristovej spásy dnes.” Túto skúsenosť podľa pátra Cantalamessu zažívame v rôznych rovinách, jednou z nich je rovina času: „Z tohto hľadiska sa naša situácia veľmi nelíši od situácie tých, čo žili za čias prvých apoštolov. Ich i náš problém je stále ten istý, a volá sa smrť. V prvom liste apoštola Petra sa Kristova spása prirovnáva k záchrane Noeho pred potopou…Takou neustálou potopou vo svete je čas, ktorý nás všetkých, generáciu za generáciou, ako rozvodnená rieka.. . unáša do veľkého, neznámeho mora…Kresťanská viera na toto všetko odpovedá, že smrť tu síce je a že je to náš najväčší problém, no hovorí aj to, že Kristus zvíťazil nad smrťou! A vďaka tomu smrť človeka už nie je tá istá, ako bola predtým, a to je zásadný a rozhodujúci fakt. …”
 
(RV, 231205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.