2005-12-22 15:50:21

Osobitná audiencia Svätého Otca pre kardinálov


Vatikán: Na osobitnej audiencii pápež Benedikt XVI., dnes predpoludním, prijal kardinálov, členov Pápežského domu a Rímskej kúrie a prelatúry, pri príležitosti blahoželania k vianočným sviatkom. Svätý Otec vo svojom príhovore zdôraznil význam najdôležitejších udalostí uplynulého roka, ktoré sa udiali v Cirkvi. Osobitnú pozornosť venoval spomienke na Jána Pavla II., keď povedal:

Máme za sebou veľké udalosti, ktoré hlboko poznačili život cirkvi. Myslím predovšetkým na odchod nášho milovaného svätého otca Jána Pavla II. ktorému predchádzala dlhá cesta utrpenia a postupného strácania daru reči. Žiaden iný pápež nám nezanechal také veľké množstvo písomných dokumentov ako on, žiaden iný v minulosti nemohol navštíviť celý svet tak ako on a hovoriť priamo s ľuďmi všetkých kontinentov. No potom prišla na rad cesta utrpenia a mlčania. Ostávajú pre nás nezabudnuteľnými obrazy z Kvetnej nedele, keď stojac v obloku s olivovou ratolesťou v ruke, a poznačený bolesťou a utrpením, nám dával požehnanie, chystajúc sa už na cestu ku Krížu. A potom obraz pápeža, ktorý sa vo svojej súkromnej kaplnke, s krížom v ruke, zúčastňuje na krížovej ceste v Koloseu, kde toľkokrát predtým, viedol procesie pri ktorých niesol Kríž on sám. A napokon, jeho nemé požehnanie, na veľkonočnú nedeľu, v ktorú sme cez všetku bolesť videli záblesk prísľubu vzkriesenia a večného života. Svätý otec nám svojimi slovami a svojím dielom daroval veľké veci. No nemenej dôležitá je aj lekcia ktorú nám dal z katedry utrpenia a ticha. Vo svojej poslednej knihe Memoria e Identitá (Pamäť a Identita) nám zanechal interpretáciu utrpenia, ktorá nie je teologickou, či filozofickou teóriou, ale ovocím ktoré dozrelo počas jeho dlhej osobnej cesty utrpenia, ktorú prešiel podopieraný vierou v ukrižovaného Pána.“

Za ďalšie dôležité udalosti uplynulého roka Benedikt XVI. označil predovšetkým Svetové dni mládeže v Kolíne a Synodu biskupov o Eucharistii, ktorá bola zavŕšením Roka Eucharistie. Dôležitou udalosťou, ktorej venoval Svätý Otec pozornosť vo svojom príhovore, bola tiež oslava 40. výročia ukončenia II. Vatikánskeho koncilu a otázkam o jeho význame pre život Cirkvi dnes, keď povedal:

II. Vatikánsky koncil so svojou novou definíciou vzťahu medzi vierou Cirkvi a určitými podstatnými prvkami moderného myslenia, zrevidoval a aj skorigoval niektoré historické rozhodnutia, no i napriek tejto zdanlivej diskontinuite si naopak, zachoval a prehĺbil svoju vnútornú prirodzenosť a svoju skutočnú identitu. Cirkev, tak ako bola pred ním, zostala aj po ňom tá istá – jedna, svätá, katolícka a apoštolská a napreduje vo svojej púti prenasledovaná svetom a potešovaná Bohom , hlásajúc kríž Pánov a jeho smrť, dokiaľ on sám nepríde“. (porov. Lumen Gentium, 8)

Na záver kardinál Angelo Sodano, poprial pápežovi Benediktovi XVI., v mene celého zboru kardinálov, podobne ako aj všetkým jeho spolupracovníkom Milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok plný kresťanskej radosti. (RV, 221205, ls, zm)

All the contents on this site are copyrighted ©.