2005-12-22 15:52:02

Cirkev vo Vietname


Vietnam: Katolícka Cirkev vo Vietname v súčasnosti napriek svojej neľahkej situácii prežívajú obdobie veľkých milostí. Patrí medzi ne najmä zriadenie novej diecézy, o ktorom 22. novembra tohto roku rozhodol Svätý Otec Benedikt XVI. Prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, kardinál Crescencio Sepe, vysvätil 29. novembra, v Hanoji 57 nových kňazov. O živote Cirkvi vo Vietname, pri tejto príležitosti kardinál Sepe povedal:

„Je to veľmi aktívna, veľmi dynamická komunita. Podľa štatistík sú tamojšie kňazské semináre plné a stále potrebujú nové priestory, aby mohli vyhovieť vysokému počtu žiadostí o prijatie. Vznikajú mnohé nové kongregácie. Taktiež účasť veriacich na sviatostiach je veľmi vysoká, s takou sa dnes nestretneme napríklad ani v Európe. Ďalej by som rád vyzdvihol misijný aspekt života vietnamských kresťanov. Tamojšia Cirkev je už teraz pripravená vyslať svojich kňazov, rehoľníkov i laikov na prvú evanjelizáciu do susedných krajín ako Kamboža, Laos, či Myanmar.“

Prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, kardinála Sepeho na jeho ceste vo Vietname sprevádzal aj zástupca zo Slovenska. Bol ním Dominik Číra, kameraman televíznej agentúry Rome – Reports. Pri tejto príležitosti sme sa ho spýtali:

(RV, 221205, ls)
All the contents on this site are copyrighted ©.