2005-12-21 15:31:23

Príhovor Benedikta XVI. na generálnej audiencii v stredu, 21. decembra 2005


Vatikán: Ako každú stredu aj dnes predpoludním sa na námestí svätého Petra konala pravidelná generálna audiencia. Zúčastnilo sa jej 15 tisíc pútnikov z ôsmych krajín. Benedikt XVI. dnešný príhovor venoval blížiacim sa sviatkom Narodenia Pána.

Drahí bratia a sestry!
Dnešná generálna audiencia sa uskutočňuje v atmosfére šťastného očakávania blížiacich sa vianočných sviatkov. Príď Pane Ježišu! Toto zvolanie opakujeme v týchto dňoch v modlitbe a pripravujeme srdce na radosť z narodenia Spasiteľa. Osobitne v tomto poslednom adventnom týždni, liturgia sprevádza našu vnútornú cestu opakovaným pozvaním prijať Vykupiteľa v poníženom dieťati, ktoré leží v jasliach.

Toto je tajomstvo Vianoc, ktoré nám pomáhajú pochopiť mnohé symboly. Medzi ne patrí aj svetlo, ktoré je veľmi bohaté na duchovný význam a nad ktorým sa chcem teraz krátko zastaviť. Sviatok Vianoc na našej pologuli pripadá na dni roku, keď slnko končí svoju klesajúcu parabolu a postupne sa začína predlžovať svetlo počas dňa podľa pravidelne sa opakujúcich ročných období. To nám pomáha lepšie pochopiť tému svetla, ktoré osvetľuje tmu. Je to symbol evokujúci skutočnosť, ktorá sa dotýka vnútra človeka: myslím tu na svetlo dobra, ktoré víťazí nad zlom, lásku, ktorá prekonáva nenávisť, život, ktorý poráža smrť. Na tento vnútorný jas upozorňujú v Božom svetle Vianoce, ktoré nám opäť ohlasujú konečné víťazstvo Božej lásky nad hriechom a smrťou. Z tohto dôvodu počas novény k sviatkom Narodenia počujeme početné odvolania sa na svetlo. Pripomína nám to aj antifóna, ktorú sme spievali na začiatku tohto nášho stretnutia. Spasiteľ očakávaný národmi je pozdravovaný ako „vychádzajúca hviezda“, hviezda ktorá ukazuje cestu a vedie ľudí, putujúcich v temnote a nebezpečenstvách sveta smerom k Bohom prisľúbenej a Ježišom Kristom realizovanej spáse.

Keď sa pripravujeme s radosťou osláviť narodenie Spasiteľa v našich rodinách a cirkevných spoločenstvách, istá moderná a konzumná kultúra sa snaží o to, aby boli zo slávení Vianoc odstránené kresťanské symboly. Všetci sa snažme o to, aby sme správne pochopili hodnotu vianočných tradícií, ktoré tvoria dedičstvo našej viery a našej kultúry a odovzdali ich novým generáciám. Osobitne keď vidíme ulice a námestia ozdobené osvetlením, spomeňme si, že tieto svetlá nám pripomínajú iné svetlo, neviditeľné našim očiam, ale nie srdcu. Keď ich obdivujeme, zapaľujeme sviečky v kostoloch, alebo osvetľujeme betlehem, či vianočný strom v našich domovoch, nech sa naša duša otvorí skutočnému duchovnému svetlu, ktoré prišlo pre všetkých ľudí dobrej vôle. Boh s nami, narodený v Betleheme z Panny Márie, je hviezdou nášho života!

„Hviezda, čo vychádza, jas večného Svetla, Slnko spravodlivosti: príď, osvieť tých, čo sedia v temnotách a v tieni smrti“. V tejto výzve dnešnej liturgie prosíme Pána, aby sa poponáhľal so svojim slávnym príchodom medzi nás, pretože iba v Ňom sa môžu splniť pravé očakávania ľudského srdca. Nech nám táto hviezda, ktorá nikdy nezapadá dá silu neustále nasledovať cestu pravdy, spravodlivosti a lásky! Veľmi intenzívne prežívame tieto posledné dni, ktoré predchádzajú Vianociam spolu s Máriou, Pannou mlčania a načúvania. Ona, ktorá bola celá ovitá svetlom Ducha Svätého, nech nám pomôže naplno pochopiť a prežiť tajomstvo narodenia Krista. Vyzývam vás, aby ste si udržali živý vnútorný úžas v nadšenom očakávaní blížiaceho sa narodenia Spasiteľa. Všetkým vám tu prítomným, vašim rodinám, vašim komunitám a vašim blízkym, zo srdca prajem sväté a šťastné Vianoce. Požehnané Vianoce všetkým! (RV, 211205, lm)
All the contents on this site are copyrighted ©.