2005-12-21 19:05:33

Kardinál Arinze o prežívaní sviatku Narodenia Pána


Vatikán: Pred blížiacimi sa sviatkami Narodenia Pána poskytol Vatikánskemu rozhlasu rozhovor kardinál Francis Arinze, prefekt Kongregácie pre Boží kult a správne vysluhovanie sviatostí. Kardinál v ňom pripomenul slová Svätého Otca, ktorý pozval veriacich, aby prežili Vianoce s vierou a v striedmosti, a nenechali sa ovplyvniť kultúrou konzumizmu: „Je nebezpečenstvom, že veci, samé o sebe dobré, rozptyľujú našu pozornosť: darčeky, jedlo, návštevy priateľov, to všetko sú dobré veci, no to ešte nie sú Vianoce. Vianoce, to je narodenie Ježiša Spasiteľa. On je stredobodom Vianoc a bez neho tieto sviatky nemôžu existovať. Preto, aj keď užívame veci, nemali by sme nimi plytvať, ale pamätať na tých, ktorí majú menej ako my, alebo nemajú takmer nič. Svojou striedmosťou uctievame Boha, Stvoriteľa všetkých ľudí, a zároveň ňou prejavujeme svoju solidaritu s druhými.“


Vianoce nám dávajú príležitosť objaviť Krista, narodeného v maštali, v našich chudobných bratoch a sestrách. Prijať Krista tiež znamená nebyť voči nemu ľahostajní, tak, ako kedysi obyvatelia Betlehema, ktorí neprichýlili Jozefa a Máriu:
„Musíme byť opatrní, aby sme nedávali miesto všetkému a všetkým okrem Ježiša, jeho Presvätej Matky a svätého Jozefa, tak, ako kedysi Betlehemčania. Urobili veľkú chybu. Práve tí, ktorí mali prijať Ježiša, nemali preňho miesto. Preto, pripravme svoje srdcia na prijatie Ježiša: pristúpme k svätej spovedi, venujme viac pozornosti Svätému Písmu, osobitne Evanjeliu, čítajme ho aspoň pätnásť minút denne. Venujme oveľa viac času osobnej modlitbe, účasti na svätých omšiach a svätom prijímaní. Urobme miesto Ježišovi, ... On sa musí stále rodiť v našich srdciach.“
Kardinál Arinze ďalej uviedol, že mnoho kresťanov bude tieto Vianoce prežívať v ovzduší náboženskej neslobody či strachu: „Sú aj také časti sveta, kde ľudia nemôžu slobodne uctievať Boha... kde sa musia ukrývať, pretože sú kresťania, kde sa musí ukrývať krucifix a Biblia. To nie je dobré, pretože právo na náboženskú slobodu nie je povolením vlády ani tu nie je iba pre niektoré vierovyznania, ale je to právo, ktoré pochádza od Boha. Je znakom úcty voči Bohu a blížnemu. Mali by sa nad tým zamyslieť tí, ktorí bránia druhým slobodne vyznávať svoju vieru...“
Nádej na spravodlivosť, ktorá vedie k dosiahnutiu pokoja – to je podľa kardinála Francisa Arinzeho vianočná nádej pre ľudí na celom svete: „Spravodlivosť, prosperita, ochota deliť sa s druhými o pozemské dobrá, určené všetkým – to je cesta k pokoju. Túžime po skutočnom pokoji, ... pokoji, ktorý nám prináša Ježiš, jeho kráľovstvo spravodlivosti, solidarity a lásky. To nie sú prázdne slová, je to skutočnosť, ktorú môžeme prežívať a pre ktorú existujeme: pre lásku k Bohu a blížnemu. Tento svet by sa mohol stať lepším, ak by sme viac pozornosti venovali Bohu a blížnemu.“

 
(RV, 211205, mv)

All the contents on this site are copyrighted ©.