2005-12-19 17:21:11

Skutočná laickosť nie je proti Cirkvi


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. dnes na audiencii prijal nového veľvyslanca Francúzskej republiky Bernarda Kessedjiana, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V krátkom príhovore Svätý Otec spomenul 100. výročie schválenia zákona o odluke Cirkvi od štátu vo Francúzsku.
 
Ako to pripomenul môj predchodca Ján Pavol II. v liste, ktorý adresoval 11. februára tohto roku francúzskym biskupom, princíp laickosti štátu spočíva v zdravom odlíšení mocí, laickosti, ktorá nie je opozíciou a nebráni cirkvi ´aktívne sa zúčastňovať na spoločenskom živote pri rešpektovaní kompetencií oboch strán. (č.2). Takéto chápanie odluky cirkvi od štátu umožňuje väčšiu autonómiu cirkvi v jej organizácii a poslaní.
 
Benedikt XVI. ďalej v príhovore spomenul nedávne násilnosti na perifériách veľkých miest, ktoré podľa neho vypovedajú o hlbokej nespokojnosti mladých ľudí. V tejto súvislosti uviedol, že Francúzsko prijalo veľký počet robotníkov z cudziny, ktorí významnou mierou prispeli k rozvoju národa po II. svetovej vojne, za čo im treba poďakovať.
 
Svätý Otec potom upriamil pozornosť na manželstvo a rodinu, s ktorými podľa neho nemožno porovnávať žiadnu inú formu spolužitia. „Je základňou sociálneho života – zdôraznil – a má nezastupiteľné miesto vo výchove mladých... Preto jej musíme pomáhať, aby nestratila svoje poslanie, čo by viedlo k tomu, že by mladí ľudia ostali odkázaní sami na seba.
 
Záver príhovoru Benedikta XVI. adresovaného novému francúzskemu veľvyslancovi pri Svätej stolici patril výzve, aby Francúzsko neprestalo pomáhať krajinám tretieho sveta. „Bohaté štáty majú veľkú zodpovednosť za ekonomický rast chudobných krajín“ – zdôraznil. Nejde tu iba o finančnú pomoc, ale aj o vzdelávanie ľudí, aby sa tieto krajiny stali autonómne.
 
(RV, 191205, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.