2005-12-19 17:24:49

Nedokončený list brata Rogera


Taliansko: Od 28. decembra do 1. januára sa v Miláne uskutoční už 28. ekumenické stretnutie, ktoré organizuje komunita z Taizé. Podľa predpokladov by sa na ňom malo zúčastniť približne 50 tisíc mladých. Každý z nich po svojom príchode dostane posledný, nedokončený list, brata Rogéra.
 
Brat Rogér – uvádza vyhlásenie komunity – začal písať list, ktorým sa každý rok obracal na mladých, ktorí prišli na stretnutie. V deň svojej smrti, 16. augusta popoludní, si zavolal jedného zo spolubratov, aby mu nadiktoval tieto slová: „Mierou, akou naša komunita vytvára v ľudskej rodine možnosti pre rozšírenie...“. Tu sa pre únavu zastavil. V istom zmysle – vysvetľuje brat Alojz, nástupca brata Rogéra – v Miláne bude môcť každý doplniť túto nedokončenú frázu vlastným životom.
 
Ekumenickému stretnutiu mladých adresoval osobitný list aj Benedikt XVI. Svätý Otec v ňom pozýva mladých, aby boli svedkami ducha pokoja, ktorý v nás prebýva vďaka daru, ktorým je Pán Ježiš. Pápež v posolstve vzdáva poctu zakladateľovi komunity v Taizé, ktorý bol zavraždený v auguste tohto roku, a ďakuje mu za „tieto medzinárodné stretnutia, ktoré v mladých kresťanoch upevňujú ducha prežitého bratstva a pokoja.
 
Na ekumenickom stretnutí sa zúčastnia mladí katolíci, protestanti a pravoslávni zo 42 krajín. Pozdravné posolstvo jeho účastníkom okrem Benedikta XVI. zaslal aj generálny tajomník OSN Kofi Annan, patriarcha Konštantinopolu, Bartolomej I., Moskovský patriarcha, Alexej II. a anglikánsky arcibiskup Canterbury, Rowan Williams.
 
(SIR, 191205, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.