2005-12-19 17:22:48

Mladí Talianskej katolíckej akcie u pápeža


Vatikán: Benedikt XVI. sa dnes napoludnie v Konzistoriálnej sále stretol s mladými Talianskej katolíckej akcie. Toto predvianočné stretnutie s pápežom sa koná každý rok. Na jeho začiatku stál pápež Pavol VI. a pokračoval v ňom aj Ján Pavol II.
Svätý Otec v úvode svojho príhovoru uviedol, že aj on s radosťou nadväzuje na túto tradíciu a pokračoval:
 
Narodením Ježiša oslavujeme nekonečnú Božiu lásku ku všetkým ľuďom... Keď rozjímame nad malým Ježišom, vidíme aká veľká je Božia dôvera voči každému jednému z nás a aká veľká šanca sa nám ponúka keď budeme žiť s Ježišom a ako Ježiš.
 
Tento rok prežíva Talianska katolícka akcia v znamení hesla: „Ty si s nami“. Benedikt XVI. v ďalšej časti príhovoru upriamil pozornosť práve na tieto slová.
 
Ty si s nami“, Pán Ježiš je skutočne s nami. Vydávajte svedectvo o tejto jeho prítomnosti pred všetkými, počnúc vašimi vrstovníkmi. Povedzte im, že je krásne byť priateľmi Ježiša a že jeho nasledovanie stojí za všetku námahu. Vyjadrite vašim nadšením, že medzi mnohými spôsobmi života, ktoré nám ponúka súčasný svet... iba nasledovaním Ježiša môžeme nájsť pravý zmysel života, teda pravú a trvalú radosť.
 
(RV, 191205, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.