2005-12-18 17:03:05

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Po predpoludňajšej pastoračnej návšteve rímskej farnosti sa Benedikt XVI. prihovoril pred modlitbou Anjel Pána, pútnikom zhromaždeným na námestí svätého Petra.
 
Drahí bratia a sestry!
V týchto posledných dňoch adventu nás liturgia pozýva ku kontemplácii nad osobami Panny Márie a svätého Jozefa, ktorí jedinečným spôsobom prežili čas očakávania a prípravy na narodenie Ježiša. Dnes by som chcel upriamiť pozornosť na postavu svätého Jozefa. V dnešnom evanjeliu svätý Lukáš predstavuje Pannu Máriu ako „zasnúbenú mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozef“ (Lk 1, 27). Je to však evanjelista Matúš, ktorý vyzdvihol osobu Ježišovho pestúna prostredníctvom ktorého bolo dieťa zaradené do Dávidovho potomstva a tak sa splnilo písmo v ktorom bol predpovedaný príchod Mesiáša ako „Syna Dávidovho“.
 
Jozefovu úlohu ale nemôžeme obmedziť iba na tento právny aspekt. On je vzorom „spravodlivého“ (Mt 1,19) muža, ktorý v zhode so svojou nevestou prijíma Božieho Syna, ktorý sa stal človekom a bdie nad jeho ľudským rastom. Kvôli tomu počas dní, ktoré predchádzajú Vianociam, je vhodné viac ako inokedy vytvoriť istý druh duchovného rozhovoru so svätým Jozefom, aby nám pomáhal prežiť naplno toto veľké tajomstvo viery.
 
Milovaný pápež Ján Pavol II., ktorý si veľmi ctil svätého Jozefa, nám zanechal nádhernú meditáciu, ktorú mu venoval v apoštolskej exhortácii Redemptoris Custos. Medzi mnohými pohľadmi, ktoré nám ponúka kladie osobitný dôraz na mlčanie svätého Jozefa. Jeho mlčanie je presiaknuté kontempláciou Božieho tajomstva v postoji úplného odovzdania sa Božej vôli. Inými slovami, mlčanie svätého Jozefa neukazuje na vnútorné prázdno, ale naopak, na plnosť viery, ktorú nosí v srdci a ktorá vedie jeho myšlienky a skutky.
 
Je to mlčanie vďaka ktorému Jozef v jednote s Máriou stráži Božie slovo, známe prostredníctvom Svätého písma a neustále ho porovnáva s udalosťami Ježišovho života. Mlčanie upletené z neustálej modlitby, Pánovho požehnania, adorácie jeho svätej vôle a odovzdania sa bez výhrad jeho prozreteľnosti. Nepreháňame ak si myslíme, že práve od otca Jozefa, sa Ježiš naučil – na ľudskej úrovni – veľkej hĺbke, ktorá je predpokladom skutočnej spravodlivosti, „vyššej spravodlivosti“, ktorej On bude učiť svojich apoštolov (por. Mt 5,20).
 
Nechajme sa nakaziť mlčaním svätého Jozefa! Veľmi to potrebujeme v tomto svete, ktorý je tak často príliš hlučný a nepomáha stíšeniu a počúvaniu Božieho hlasu. Snažme sa v tomto čase prípravy na Vianoce učiť vnútornému stíšeniu, aby sme prijali a zachovali Ježiša v našom živote.
 
(RV, 181205, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.