2005-12-18 17:05:04

Benedikt XVI. navštívil prvú rímsku farnosť


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. dnes vykonal svoju prvú pastoračnú návštevu rímskej farnosti, počas ktorej slúžil svätú omšu. Ako Rímsky biskup navštívil farnosť Panny Márie Potešiteľky, ktorá sa nachádza vo východnej časti Večného mesta. Od roku 1977, keď bol menovaný za kardinála pápežom Pavlom VI., do roku 1993 bol titulárom tejto farnosti.
 
Svätý Otec v úvode slávnosti uviedol, že táto návšteva je pre neho istým spôsobom návrat domov. V homílii potom komentoval úryvok z Lukášovho evanjelia o zvestovaní a upriamil pozornosť na grécky význam pozdravu s ktorým sa na Pannu Máriu obrátil archanjel Gabriel: „Raduj sa, teš sa, ukazujú, že prvé slová nového zákona sú slovami radosti. Súčasnému svetu – pokračoval pápež – chýba Boh. Svet ovláda strach a neistota, všetko sa zdá byť negatívne, ľudia potrebujú anestetikum, aby mohli žiť. No Boh je stále s nami. Preto oslobodzujúce slovo znie: raduj sa“.
 
Podľa Benedikta XVI. „skutočným cieľom adventu: je priniesť radosť. Radosť je skutočným darom Vianoc, nie dary ktoré stoja veľa peňazí“. Skutočným darom, ktorý môžeme ponúknuť počas vianočných sviatkov je „gesto pomoci, odpustenia. Darovaná radosť – poznamenal vo svojej homílii Svätý Otec – sa nám neustále vráti“.
Po skončení svätej omše sa Benedikt XVI. vrátil do apoštolského paláca vo Vatikáne.
 
(ANSA, 181205, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.