2005-12-17 08:41:03

Pápež sa stretol so študentmi univerzít


Vatikán: Svätou omšou vo Vatikánskej bazilike, ktorej predsedal generálny vikár pre rímsku diecézu kardinál Camillo Ruini, a stretnutím s pápežom Benediktom XVI. dnes v Ríme vyvrcholilo IV. Európske stretnutie univerzitných študentov. Témou podujatia, ktoré zorganizoval Diecézny úrad pre pastoráciu univerzitných študentov, bol: „Kresťanský humanizmus - cesta pre novú spoluprácu medzi Európou a Afrikou“.
 
Na stretnutí sa zúčastnili delegáti z Európy a z Afriky zodpovední za pastoráciu univerzitných študentov. Slovensko na ňom zastupovali predseda rady pre univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska, pomocný biskup Banskobystrickej diecézy Mons. Tomáš Gális a páter Milan Bubák, správca Univerzitného pastoračného centra v Bratislave.
 
Stretnutím so študentmi v rámci prípravy na sviatky narodenia Pána Svätý Otec nadviazal na tradíciu, ktorú zaviedol Ján Pavol II.. Benedikt XVI. prišiel k mladým na záver svätej omše a v krátkom príhovore vyjadril radosť z toho, že sa s nimi mohol stretnúť. „Ďakujem každému z vás drahí priatelia, že ste prijali pozvanie na toto stretnutie“ – uviedol a pokračoval:
 
S potešením využívam túto príležitosť, aby som vyjadril úprimnú radosť nad narastajúcou spoluprácou medzi rôznymi rímskymi vysokými školami. Pokračujte drahí priatelia aj ďalej v spoločnom zamýšľaní sa nad novým humanizmom, majúc na zreteli veľké výzvy súčasnej doby a usilujte sa spojiť vieru a kultúru do harmonického súladu."
 
Pápež sa potom vo svojom príhovore zameral na študentov zo zahraničia, ktorí sa momentálne nachádzajú v Ríme.
 
Ich prítomnosť – uviedol - narastá a predstavuje pre cirkev významnú oblasť v jej pastoračnej činnosti. Mladí, ktorí opúšťajú svoju vlasť pre študijné dôvody, sa stretávajú s mnohými problémami a predovšetkým sú vystavení riziku krízy identity a straty duchovných a morálnych hodnôt. Na druhej strane je však možnosť študovať v zahraničí pre mnohých mladých jedinečnou príležitosťou na to, aby sa stali schopnými prispievať k rozvoju svojich domovín a tiež sa podieľať aktívnym spôsobom na poslaní cirkvi.
 
Potom Svätý otec zaželal všetkým prítomným pokojné a požehnané Vianoce a vyzval ich aby v plnej miere prijali duchovné posolstvo, ktoré so sebou tieto sviatky prinášajú.
 
Pripravme svoje srdcia – dodal - na prijatie Toho, ktorý prichádza aby nás spasil darom svojho života. Nech vás pri tomto očakávaní vedie najsvätejšia Panna Mária – Sedes Sapiaentie. Nech Ona, Kristova Matka vyprosí pre každého z vás svetlo Božej múdrosti.
 
Na záver stretnutia s Benediktom XVI. odovzdala poľská univerzitná delegácia študentom z Bulharska mariánsku Ikonu Sedes Sapientiae - Stolica múdrosti, dar Jána Pavla II. univerzitám sveta v roku 2000. Ikona bude putovať po bulharských farnostiach, a 11. marca budúceho roka sa vráti do Ríma pri príležitosti IV. Európskeho dňa univerzitných študentov.
 
Po slávnosti sme zašli s našim mikrofónom za účastníkom podujatia Mons. Tomášom Gálisom a opýtali sa ho, ako vníma vzťah Svätého Otca k mladým a osobitne univerzitným študentom s ktorými prežil aj Svetové stretnutie mládeže v Kolíne nad Rýnom:
 
Celý rozhovor s biskupom Tomášom Gálisom o európskom stretnutí univerzitných študentov si budete môcť vypočuť v našej rubrike Svet mladých na budúci týždeň v utorok.
 
(RV, 121205, lm, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.