2005-12-16 15:36:36

Tretia adventná homília pátra Cantalamessu


Vatikán: Kazateľ Pápežského domu, páter Raniero Cantalamessa, dnes ráno v kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci v prítomnosti pápeža Benedikta XVI. a jeho najbližších spolupracovníkov predniesol svoju tretiu adventnú homíliu, v ktorej sa zamyslel nad otázkou: Čím bola viera v Krista pre svätého apoštola Pavla?
„Viera v Krista,“ povedal páter Cantalamessa, „ je pre Pavla všetkým. ´Život, ktorý teraz žijem v tele,´ píše vo svojom liste Galaťanom, ´žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.´ Na tejto viere apoštol zakladá svoj život a pozýva nás, aby sme i my na nej zakladali svoj život.”
Pri uvažovaní nad vierou svätého Pavla nemožno obísť tému ospravodlivenia z viery. Náuka o ospravodlivení z viery nie je nijakým vynálezom svätého Pavla, ale učením samého Krista, zdôraznil v tejto súvislosti páter Cantalamessa odvolávajúc sa na Ježišove slová: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu."
To, čo Kristus zahrnul pod pojem ´Božie kráľovstvo´, … svätý Pavol nazýva ´Božou spravodlivosťou´, no ide o jednu a tú istú skutočnosť. ´Božie kráľovstvo´ a ´Božiu spravodlivosť´ zblížil sám Ježiš, keď povedal: ´Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť.´ …Keď Ježiš hovorí: ´Kajajte sa a verte evanjeliu´, zároveň tým podáva učenie o ospravodlivení skrze vieru. Kajať sa, obrátiť sa, predtým znamenalo vrátiť sa späť k zmluve, ktorá bola porušená, a znovu začať dodržiavať zákon. …Pre Krista však pokánie a obrátenie neznamená vracať sa späť, ale naopak urobiť krok vpred, vstúpiť do novej zmluvy, do tohto kráľovstva, ktoré sa zjavilo, vstúpiť doň skrze vieru. Kajať sa a veriť nie sú dve odlišné, po sebe nasledujúce veci, ale je to jeden a ten istý skutok: kajajte sa, teda verte!”
Páter Cantalamessa tiež poukázal na text Spoločného vyhlásenia katolíkov a evanjelikov k učeniu o ospravodlivení, podpísanom v roku 1999, v ktorom je vyjadrené i želanie, aby sa toto spoločné učenie uviedlo do praktického života, aby sa stalo skúsenosťou všetkých veriacich, a nielen predmetom diskusií medzi teológmi: „My katolíci máme v tomto nesmiernu výhodu: a to sviatosti, osobitne sviatosť zmierenia, ktorá je vynikajúcim a spoľahlivým prostriedkom, ktorý nám umožňuje vždy znova zakúšať toto ospravodlivenie z viery. V tejto sviatosti sa obnovuje to, čo sa udialo v krste, v ktorom, ako hovorí apoštol Pavol, „ sme sa obmyli, boli posvätení a ospravedlnení."

 
(RV, 161205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.