2005-12-16 15:39:28

Pápež pozdravil príslušníkov talianskej armády


Vatikán: Dnes predpoludním sa v Bazilike svätého Petra konala svätá omša pre príslušníkov talianskych ozbrojených síl. Predsedal jej vojenský ordinár pre Taliansko, arcibiskup Angelo Bagnasco, a zúčastnilo sa na nej približne desaťtisíc príslušníkov talianskej armády. V závere omše zavítal do baziliky Svätý Otec Benedikt XVI. a predniesol prítomným krátky príhovor, v ktorom o. i. uviedol: „V tajomste Kristovho narodenia nebeský Otec zjavuje ľudstvu svoje milosrdenstvo. Neopustil človeka a nenechal ho napospas sebe samému a jeho hriechu, ale vyšiel mu v ústrety, aby mu ponúkol odpustenie, ktoré oslobodzuje z útlaku hriechu mocou jeho milosti. Nech tieto posledné adventné dni v každom z vás, drahí vojaci, vzbudia ešte silnejšiu túžbu po stretnutí s Kristom, Kniežaťom Pokoja, prameňom našej skutočnej radosti.“

 
(RV, 161205, mv)All the contents on this site are copyrighted ©.